Bränn Häxorna!

Bränn Häxorna! 1

Dagens gästskribent är B. Stymer

Kan man skämta med Sveriges regering?
Självklart! Så att skojarna där inte får tro att vi viker ner oss för deras dumheter.

21.1.2022

forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Till

Sveriges regering

När kommer häxbränning att återupptas?

För inte alls så länge sedan hade kungamakten med kyrkans hjälp skrämt befolkningen så till den milda grad så de stackarna var vettlösa av skräck för att drabbas av den onde och helvetet. Pest, krig, hungersnöd, missväxt ökade på skräcken. Inga böner hjälpte. De skrämda beslöt att rädda sig genom att bränna udda folk på bål. Sådana var så lätta att hitta så barn kunde peka ut dem. Sedan kom freden, potatisen, järnvägen och socialismen som räddare från nöd och elände. Nöden ja, men eländet med skrämseln sitter så djupt så att befolkningen fortfarande är vettskrämda missmodiga typer.

Nuförtiden hotar ny coronapest och ny djävul när kyrkans gamla fått lov att abdikera då kyrkan släppt sin tro med hänvisning till att i vår kyrka får vem som helst tro vadsomhelst.

Men den onde dör ju aldrig, utan nu har den bara bytt namn till koldioxid, kort CO2, preciserad som mänskligt utsläpp av CO2. Namnbytet är genialt om ondskan vill utrota alla människor därför att varje människa andas ut CO2 och därmed begår dödssynden att öka CO2 i atmosfären. Att hålla andan hjälper inte. Den skrämde läsaren kan ju försöka rädda sig på det viset. När nu den gamla kyrkans prästerskap också har utplånats har den odödligt onde fått ett nytt hjälpande gäng i form av en uppsjö av blint lydande så kallade journalister som sprider djävulens budskap om katastrof till de lättskrämda genom dagligt tjat om klimatkatastrof. Det nya djävulskapet är också effektivt då alla växter och därmed alla djur kommer att dö när CO2 minskas tillräckligt. En win-win situation för det onda eller Gefundenes Fressen för fanskapet.

Det lättskrämdas rike styrs av en lika skrämd regering som har till uppgift att skydda befolkningen från ondskan. Det har de dumskrämda försökt att göra sedan12 år med subventioner till maskiner vindkraftverk, till solpaneler, till elcyklar och andra pålagor som befolkningen tvingas betala för att minska landets utsläpp av CO2. Bevisligen har inget hjälpt. Landets utsläpp ökar hela tiden. Fanskapets inflytande ökar så till den milda grad så att de skrämda nu beslutat att avskaffa säker el som är grunden för nuvarande samhället.

Så kan vi rättskaffens inte ha det. Är det inte på tiden att vi åter försöker att kväsa den onde genom att bränna folk på bål? Delinkventer att steka finns det gott om. Ta t.ex. alla som hånskrattar åt dumheten att tro att livets gas CO2 kan skapa en klimatkatastrof. Det kan bli många fina brasor. Även nuförtiden har barn lätt att peka ut häxor som bör stekas.

Därför ställer jag frågan:

När kommer häxbränning att återupptas?

Svar emotses snarast

B.Stymer