Regionalism

Friheter är specifika

Diskussioner om frihet idag centrerar oftast runt det abstrakta konceptet frihet och handlar allt mer sällan om konkreta och specifika friheter. Att bilda en rörelse runt det abstrakta begreppet frihet är dock dödfött, det är alltid specifika friheter som väcker känslor och driver människor. Som J.S Mills skriver i On Liberty: Those who first broke Läs mer…

Libertariansk politik under stöld

Libertarianer är ofta enade om de politiska målen. Stoppa all stöld och försvara rätten till ens egen kropp och egendom. De oenigheter som finns libertarianer emellan handlar om vad som är en korrekt libetariansk strategi idag. Oenigheterna i sig har ofta sin rot i att vi lever under stöld, som gör det svårt att enas Läs mer…

Det kommunala självstyrets död och återuppståndelse

I kommunallagen regleras i detalj hur kommuner ska styras, vad de ska göra, vilken service de ska tillhandahålla och hur. Över tid har fler och fler krav ställts på kommunerna, detaljregleringen har ökat och statens makt har hela tiden ökat på kommunernas bekostnad. Detta är en naturlig utveckling i ett överpolitiserat samhälle. När ett “problem” Läs mer…