Clownsveriges gränslösa psykos

Clownsveriges gränslösa psykos 1

Varje gång man börjar känna att det kanske finns något hopp för det här landet så sker något som verkligen visar hur djupt den progressiva hjärntvätten trängt ner i folklagren. En svart man mördas av polisen i USA och den rimligaste attityden en svensk person bör ha till det får den alltid så vältalige jänkaren Peter Griffin demonstrera.

Misshandlar och mördar amerikanska poliser svarta personer?

Skiter björnen i skogen?

Är Paolo hallickens bästa vän?

Det är inte särskilt svårt att svara på frågorna eller hur? Svaren är ja, ja och ja. Det är nämligen så att att amerikanska poliser är oerhört duktiga på brutalitet. Både svarta och vita poliser pucklar på svarta och vita personer och de spöar säkerligen sina fruar (och män?) på kvällen också om de känner att batongen inte luftats tillräckligt under dagen (tvivlar ni så finns det hur mycket läsning som helst om det [1]). Vilka sociala, ekonomiska och kulturella incitament som driver beteendet har Doolittle förtjänstfullt förklarat [2,3,4] och vi behöver inte gå in på det i detalj här (men en bra hemläxa är att fundera på om svensk polisen arbetsförhållanden är mer lik den amerikanska polisens än resten av Europas sett ur en Doolittelsk analys).

Att det är totalt sinnesrubbat att som svensk bryr sig om amerikansk polisbrutalitet givet de massiva problem vi har i Sverige förhindrade dock inte att tusentals människor igår samlades på Sergels torg [5] för att demonstrera och de flesta verkar av videofilmerna att dömma faktiskt vara svenskar och inte ”svenskar”. Det mest stötande var emellertid när en svenska polis demonstrerade total underkastelse för mobben genom att förödmjuka sig själv, visa upp ett politiskt plakat ovärdig hennes roll som representant av våldsmonopolet och avsluta med en uppsträckt ”black power” näven, är det ett kulturellt Stockholmssyndrom vi skådar i Stockholm?

Nästa gång NMR demonstrerar så förväntar jag mig att polisen ska köra romersk salut som följs upp av kjamkalas. Själv föredrar jag faktiskt poliser med svår ledgångsreumatism vilket är en utmärkt profylax mot den där besvärande viljan att böja på knät hipp som happ…

Clownsveriges gränslösa psykos 2

Det hela är en nivå av masspsykos som är svår att föreställa sig, ja som jag överhuvudtaget inte kan begripa mig på om jag ska vara ärlig. Jag trodde att Gretakulten var ”peak vansinne” men man ska aldrig underskatta pöbelns dumhet. Vi har gängvåldtäkter, sprängningar och terrorister som kör ihjäl barn på öppen gata, vi har kvävande skatter, myndighetsaktivister som urinerar frikostigt över tanken på äganderätt, en regering vars inkompetens är ett hån mot hela folket och flera ministrar som säger att hela vårt kulturarv blott är barbari. Ändå leder inget av det till demonstrationer – inte ens gödselhögar utanför riksdagen – men när en svart man blir brutaliserad av korrupta amerikanska poliser så blir det ”folkstorm”.

Allt jag kan göra i ett sådant här läge är att citera Herr Hoppe [6], vår alltid så klarsynte libertarianska ledstjärna.

Crush the “Anti-Fascist” Mob. The trans-valuation of all values throughout the West: the invention of ever more “victim groups,” the spread of “affirmative action” programs and the relentless promotion of “political correctness,” has led to the rise of an “anti-fascist” mob. Tacitly supported and indirectly funded by the ruling elites, this self-described mob of “social justice warriors” has taken upon itself the task of escalating the fight against “white privilege” through deliberate acts of terror directed against anyone and anything deemed “racist,” “right-wing,” “fascist,” “reactionary,” “incorrigible” or “unreconstructed.” Such “enemies of progress” are physically assaulted by the “anti-fascist” mob, their cars are burnt down, their properties vandalized, and their employers threatened to dismiss them and ruin their careers – all the while the police are ordered by the powers that be to “stand down” and not to investigate the crimes committed or prosecute and punish the criminals. In view of this outrage, public anger must be aroused and there must be clamoring, far and wide, for the police to be unleashed and this mob be beaten into submission.

  1. The Free Thought Project – Their Lives Mattered To
  2. Curt Doolittle – What’s Wrong With American Law Enforcement?
  3. Curt Doolittle – On the Matter of American Police
  4. Curt Doolittle – Problems the Police Face
  5. Expressen – Tusentals personer vid manifestation i Stockholm
  6. Hans-Hermann Hoppe – Libertarianism and the Alt-Right