Dålig Stämning!

Dålig Stämning! 1Med stor sannolikhet finns det bara ett sammanhang där den nya förstå-sig-på-eliten lägger sig platt. På yogamattan.
I allt övrigt är de sådär härligt passivt aggressiva, fullständigt uppfyllda av sin egen godhet och högljudda som man blir när förståndet är klenare än talets gåva!

Senast är det Parisa Amiri, programledare i statstelevisionen och så kallad bloggare, som uttalar sig nådigt i Svenska Dagbladets aparta bilaga Perfect Guide.
Nu hör det till saken att Parisa Amiri i närtid vunnit frågeleken På spåret två gånger. Med moderna mått är hon alltså att betrakta som en intellektuell gigant och värd att lyssnas på.

Saken gäller, som nästan alltid i dessa tider, den förevarande dödsmördarpandemin. Parisa Amiri ansluter sig, föga förvånande, till den förhärskande skolan som säger oss att huruvida man skall vaccinera sig eller inte, absolut inte är ett val. Det ska bara göras, punkt slut. Eller, för att uttrycka det på politiska, vanlig hederlig socialism. På individnivå har man inget att säga. Lyd och var lycklig, de som ifrågasätter är helt enkelt lite dumma i huvudet och begriper inte sitt eller kollektivets bästa. Därmed basta!

Parisa sitter nämligen och tittar på ett program som kallas nyhetsmorgon, vad jag förstår utsänt genom TV4, där Johan Giesecke intervjuas. Johan är tidigare statsepidemiolog och numera hyfsat bra på att fakturera sitt mentorskap för den nuvarande innehavaren av ämbetet.
Programledaren, enligt Parisa ”studions urproffs Jenny Strömstedt”, ställer frågan: ”Tänker du vaccinera dig?”.

Här uppstår, enligt Parisa, en pulshöjning. Något som inte får hända i  morgonprogrammet har på grund av programledarens misstag att formulera orden ”tänker du…” inträffat. Tydligen morgonprogrammens kryptonit. Det har uppstått dålig stämning!

Problemet är nämligen, förstår Parisa att berätta för oss läsare av SvD:s aparta bilaga Perfect Guide, att programledaren ens råkar spegla misstron mot vaccin.
Till yttermera visso har Parisa talat med en vän om hur snabbt misstron till vaccinering gått från att vara en udda företeelse som ”elallergi” (Parisas citationstecken), till att frågan om vaccinering behandlas som ställningstagande och inte en självklarhet.

Parisa fortsätter att gräva hålet hon ramlat ner i ännu djupare eftersom hon sett ett på statstelevisionen utsänt program rörande vaccinskeptiker.
Mot så kallade vaccinskeptiker kan man anföra mycket. Men det som är det intressanta i detta sammanhang är Parisa Amiris avslöjande formulering ”beklaglig tillgång till internet”, ja hon skriver faktiskt så, som en orsak till att just den rörelsen oturligt nog vinner sådan mark i världen.
Fundera gärna på vad ”beklaglig tillgång till internet” säger om Parisa och hennes likar!

Föga förvånande tycker Parisa att den tyska debatten om särskilda privilegier för vaccinerade är intressant. ”Att utnyttja det sociala trycket, men åt motsatt håll som vaccinpiska.”. Det får man väl hålla med om. Socialister får ju alltid något drömskt i blicken när de kommer på en möjlighet att formulera absoluta tvång och övergrepp som något positivt och välkommet. Vem vill inte vaccinera sig om det nu innebär en priviligierad tillvaro med möjligheter att resa till kanarieholmarna utan att bli av med jobbet, eller för den delen kunna träffa sina vänner och knäcka en pava finvin medans man titta på På spåret?

Rent hysteriskt rolig blir Parisas text när hon, uppenbarligen utan att reflektera över komiken i det hela, konstaterar att ”En branschkollega har skaffat ny kille i pandemin, med automatiska tillägget att hon har antikroppar.”.
Parisa har även en bekant med ”särskilt starka antikroppar”, hur man nu mäter det, som fungerar som en sorts social ventil. Kanske har Parisa missförstått hur immunförsvaret fungerar? Studier visar, föga förvånande, att andelen antikroppar är som högst efter genomgången infektion för att sedan avta. Vidare är det ingen nyhet att vissa åldersgrupper är särskilt svårt drabbade, i Sverige ska du helst inte vara 70+, medans andra är mindre utsatta.
Det kan vara så att just denna vän är en ovanligt frisk typ som har förstånd att tillämpa basala hygienrutiner?

Under tiden som Parisa Amiri tillåts uttala sig om sig och sina gelikars oändliga godhet och klokhet i SvD kan resten av oss fundera över vad konsekvenserna blir om dessa människor tillåts stå oemotsagda.

Att internet är ett gravt problem för dessa människor har varit känt länge. Med alla till buds stående medel för man en kamp att rulla tillbaka friheten på detta medium. Svårigheterna är långt större än att människor förslösar sin tid på ändlöst pornografiskt klet och pianospelande katter. Människor ägnar sig åt det långt allvarligare att hämningslöst dela med sig av sina egna tankar och funderingar!
Så kan man ju inte ha det, det begriper ju till och med kravalknotten i SSU och Grön Ungdom, vi ska gilla olika. Men mer än något annat ska vi gilla det rätta olika!
Åsikter som man ogillar, eller rentav är uppåt väggarna fel, försvinner väl om man förbjuds att uttrycka dem?

Sociala piskor är väl bra, eller hur? Särskilt när det uppmuntrar till det som är en stor del av problemet med spridning av viruset, nämligen att vi flyger och far som tättingar över jordklotet… Eller är det så att programledare i statstelevisionen inte begriper att moderniteten är en del av problemet?
Man måste förstå att immuniteten som vaccinet ger inte gäller för evig tid. Om det nu, vilket är osannolikt, skulle göra det så ligger det andra virusvarianter på lur som kan innebära ännu större problem. De bara väntar på att den globala ekonomin ska komma igång igen.

Mer än något annat borde alla inse att dålig stämning i sig är inte ett problem. Vi behöver mer dålig stämning för att resa oss ur det erbarmliga tyckande-förtryck som råder i riket. Svensk television borde kunna göra skäl för sina höga ideal och uppträda mindre servilt mot makthavare i stort och smått. Bland annat genom att ställa fler väldigt enkla och relevanta frågor till folk som anses vara särskilt kompetenta inom sitt fält.

Sist men inte minst, vad var då Johan Gieseckes svar på den fråga som fick fick Parisa Amir att känna något av det obehagligaste som finns bland medieeliten, nämligen dålig stämning.
Svaret var givetvis ett kortfattat och bestämt ”Ja.”.
Johan Giesecke är nämligen över 70 år gammal och utbildad läkare. Han tillhör med andra ord den åldersgrupp i Sverige som har störst risk att dö som ett resultat av covid-19, samt i kraft av sin profession vett att begripa det. Konstigare än så är det inte. Även undertecknad kommer vaccinera sig den dag jag tillhör en reell riskgrupp.

Vad Parisa Amir skall göra är upp till henne. Till skillnad från förnumstiga programledare och bloggare överlåter jag åt vuxna människor att bestämma själv, även om dessa är hopplöst förlorade åt kollektivism och socialism!

Rättelse: Första upplagan av texten påstod att programmet Nyhetsmorgon sändes på den skattefinansierade statstelevisionen. Det är inte med sanningen överensstämmande! Nyhetsmorgon sänds på TV4 och finansieras genom intelligensbefriad reklam!