Place Your Bets!

Place Your Bets! 1Enligt officiella register har den nytillträdda presidenten i USA när detta skrivs signerat 9 (nio) så kallade executive orders. (1)
Det är den förväntade röran av gravt vänsteristisk politik som ska sättas på plats. Det märks att det är dags att betala för stödet, USA ska sist och slutligen bli en godhetssignalerande stormakt!

Den som sticker ut lite extra är är benämnd Executive Order 13989, signerad 20 januari 2021. (2) Ethics Commitments by Executive Branch Personnel, kallas den. Förmodligen är just denna order ett helt oblygt försök att sätta en ny standard för myndighetsutövandet i USA. De eventuella spår av trumpistiskt styre som hunnit sippra ut till underställda skall effektivt brännas bort!

Redan inledningen låter illavarslande…
”Ethics Pledge. Every appointee in every executive agency appointed on or after January 20, 2021, shall sign, and upon signing shall be contractually committed to, the following pledge upon becoming an appointee;”

Problemet är givetvis inte att regeringstjänstemän och byråkrater ska uppträda och fatta beslut som hederligt folk. Saken är vänsterister tror att problemen löser sig om man får svära eder och skriva under högtidliga deklarationer.
Ungefär som vår regering när den går ut med rekommendationer om att folk inte ska flyga och fara under dessa pandemiska dödsmördartider, eller besöka köpcenter.
Varken rekommendationer eller högtidliga eder och dokument hjälper om människor inte vill följa påbuden av rent naturliga orsaker. Exempelvis för att det i själ och hjärta känns rätt.

Det är inget Joe Biden bryr sig om. Presidentordern gäller nämligen för alla som anställs efter den 20 januari 2020. Det kommer alltså med visshet ta ett bra tag innan alla byråkrater svurit att följa påbudet. Då kan man passa på att konstatera att den i stort sett är ren symbolpolitik, en av vänsterns absoluta paradgrenar.
Om nu JoK, Joe och Kamala, förhoppningsvis bara får fyra år vid makten är det dessutom så att nästkommande president med enkelhet kan riva upp ordern. Den gode hr. Biden har själv excellerat i den konsten under sin första tid vid makten.

Joe Biden har i order 13992 återkallat inte mindre än sex av sin företrädares exekutiva ordrar.  Givetvis med de bästa av intentioner, vi läser att; ”It is the policy of my Administration to use available tools to confront the urgent challenges facing the Nation…”
Det låter givetvis som mumma för den räddhågsna och vilsna grupp av människor som röstade på Biden. Men om man ska vara helt ärlig så använde också trumpeten alla tillgängliga verktyg, fast utifrån sin politiska övertygelse och utgångspunkt. Som bekant stod han till höger om Biden och utanför det som kallas för det politiska etablissemanget. Dessutom, minst sagt, med en retorik och twitterflöde som ingen sett maken till någonsin!

Att underlätta folkomflyttning genom öppna gränser är kanske vänsterns allra viktigaste prioritering. Givetvis är JoK-administrationen inget undantag från den regeln.
I executive order 13993 rullar man tillbaka Donald Trumps presidentorder från januari 2017, Enhancing Public Safety in the Interior of the United States. (3)
Det synes ganska självklart att det naturligt ingår i alla förhärdade socialisters världsbild att kriminalitet med nödtvång skall vara en komplicerad fråga att lösa. Speciellt bland invandrare av alla slag och sorter, legala som illegala. Även i Sverige är det ju bekant som så att våra höga vederbörande lägger pannorna i djupa veck för att försöka begripa varför skjutningar och bombningar eskalerar i sådan hög grad.
För socialister är dock den pågående konstruktionen av den utopiska staten där fred, mångfald, endräkt och välvilja råder själva målet. Man har tyvärr ingen direkt klar bild av hur en färdig stat ska se ut och tvingas därmed till ett ständigt skruvande, fixande och trixande.

Med visshet är det så att både JoK-administrationen och vår egen JÖK-administration delar bilden att folket styrs bäst med lagstiftning och hård beskattning.
Då framstår den socialistiska vurmen för folkomflyttningar i lite klarare dager, nämligen. Man när då en närmast barnslig tro på att fler människor innebär en större andel som kan beskattas. Eventuella avvikare i den nytillkomna delen av befolkningen går det helt utmärkt att rehabilitera till goda samhällsmedborgare.

I både USA:s och Sveriges fall går det sådär med båda projekten. Låt vara att USA inte i lika stor utsträckning finansierar deras uppehälle. Men som illegal invandrare i det landet är det ändå så att de som har råd och vilja att anställa dem knappast är intresserade att de hamnar i några officiella register. Det får räcka gott att man med jämna mellanrum röstar rätt och förfäras över att Capitolium stormas. Det kan också sägas vara något av en god gärning att låta barnen passas, och gräsmattan klippas, av en illegal invandrare. Det håller dem, om än knappt, från att svälta ihjäl eller tvingas rånmörda vita på gatan!

För övrigt är det så att att de som rånmördar både vita och andra amerikaner har en plats att fylla i USA. På något sätt ska ju det fängelseindustriella komplexet hållas under armarna.
Både federala, delstatliga och privata aktörer skall ha sin del av kakan. Joe Biden har också, på äldre dagar, ändrat sig i frågan om dödsstraffet. Nu anser han att det är fel och oriktigt att ta folk av daga, det ska bli intressant att se hur länge en demokratiskt president kan behålla den ståndpunkten i ett allt mer upploppsbeläget USA.
Mitt stalltips är att den håller ända tills en arg mobb stormar nästa parlamentariska byggnad och lyckas med projektet att ta ut sin ilska och frustration på några politiker.

Så långt har vi alltså kommit med JoK-administrationen, en styrelse som bär fler likheter med vår egen JÖK än vad man kanske anar.
Place your bets, ladies and gentlemen! Hur länge dröjer det innan USA är totalt socialdemokratiskt?

1. Federal Register
2. Ethics Commitments by Executive Branch Personnel
3. Executive order 13993