En långsiktig lösning på problemen i Sverige

En långsiktig lösning på problemen i Sverige 1

Ett okonventionellt förslag på lösningen av problemen i Sverige av gästskribenten Molo N. Labe i Lakonien.

*

Den där tanken om att stycka Sverige i tre delar som sedan får styras av Danmark, Norge och Finland låter allt mer lockande. Frågan är bara vad dom skulle vinna på det? Ett förslag är väl del av BNP (eller ökning av BNP jämfört med prognoser)?

Då är frågan vad man ska dra gränserna? Vid landskap eller liknande? (Är Västmanland Sveriges Abkhasien? Man hör sällan något om det. Inte sedan Kopparbergsvisan … ).

Danmark tar södra Götaland upp till tvärsöver vid gränsen Halland-Småland (tror Torsten Ehrenmark hade stuga där, vi kan kalla den Ehrenmarkslinjen), Norge tar Göteborg till Treriksröset, och Finland tar ostkusten inklusive Stockholm.

Sedan drar man linjen mitt i landet så att alla får ungefär samma befolkning att hantera. Det känns som om Norge kommer lättast undan vad gäller diverse “områden”, så kanske Finland skall ta Uppland-Södermanland och Norge allt från Bohuslän och uppåt?

Respektive styrande land får bestämma skattesatser och utfärda inrikespass.

Plan

  • Generation I: Styra upp landet och vända utvecklingen rätt. Inga svenskar eller svenskfödda får ha befattningar högre än stadsfullmäktige i en stad med högst 50.000 invånare.
  • Generation II: Hålla landet på rätt kurs, under det att man lär upp de svenskar som skall ta över. Man kräver här kunskaper i minst ett europeiskt språk utöver engelska, studier eller militärtjänst utomlands i minst ett år, och en del annat.
  • Generation III: Man lämnar successivt över till svenskarna.
  • Ytterligare 50 år: Sverige betalar en långsamt sjunkande andel av BNP till Danmark, Finland och Norge.

Punkt 1 tror jag inte går att göra snabbare, punkt två och tre kan man diskutera. Punkt 4 skall kanske vara lika länge som 1-3 tillsammans.