Föreställ dig en framtid där vi är rikare…

Föreställ dig en framtid där vi är rikare... 1

Föreställ dig en framtid där vi är rikare…

Så påbörjas sista stycket i My Pohls debattartikel [1]. Jag brukar varken läsa eller kommentera debattartiklar skrivna av de unga kaffekokarna och till viss del så kanske man ska låta ungdomens idealism och dumhet få stå för sig själv men artikeln är en enastående studie av samtidens oförmågan att tala om elefanten i rummet.

Tre faktorer gör att det offentligas löfte kommer att brytas…

Tre faktorer listar Pohl sedan men en faktor glöms behändigt bort, den att vi importerar ca 100 000 bidragstagare per år, Pohl oroar sig istället över att vi blir rikare (!?) och därmed kommer efterfrågan på välfärd öka.

Men vi befinner oss nu i steg två av Reinfeldtplanen:

  1. Importera några miljoner människor som aldrig någonsin kommer ekonomiskt assimileras (för att inte tala om kulturellt)
  2. Se välfärden kollapsa
  3. Bli rik när man styckar upp och säljer den ofantliga sektorn till ens vänner inom det internationella kapitalet

Man behöver inte vara någon vän av välfärdsstaten för att inse att alla tre steg är något moraliskt tvivelaktiga. Steg två är givetvis nödvändig och av godo men det skulle ha skett av sig själv utan steg ett fast i en långsammare takt som det välfärdsskadade svensk folket kanske hade kunnat anpassa sig till. Nu har svenskarna istället fullt upp med white flight för att undvika alla de där kringvandrande socioekonomiska faktorerna som Pohl inte vill nämna och örfilen vi står inför kommer svida hårt, väldigt hårt. Så när vanligt folk oroar sig över att ortens barn ska bussas in till deras barns skolor och hur de egentligen ska förklara åt sina små gossar att de inte bör tappa tvålen i omklädningsrummet efter gympan så går Pohl runt och funderar på konsekvenserna av ökad rikedom.

Föreställ dig en framtid där vi är rikare…

Nej rikare blir vi ej och den framtiden kan vi dessvärre inte längre ens föreställa oss och det är tack vare det parti du engagerar dig i Pohl. Du är ung, du kan ännu göra något mer av ditt liv än att vara en nyttig idiot åt Reinfeldt. Ska du verkligen ödsla din ungdom på politik så börja häng med Paludan och skaffa lite rejält skin in the game. Förpesta inte din hjärna ytterligare med nyliberalt trams.

  1. My Pohl – Låt välfärdsstaten kollapsa