Genetiska Skillnader!

Genetiska Skillnader! 1Det finns egentligen bara ett sammanhang där vi svenskar anser det vara helt fördragsamt att tala om genetiska faktorer. Det är när vi talar om enäggstvillingar och icke-kontroversiella tillstånd.
Att konstatera att enäggstvillingar har 90 procent risk att bli närsynta om deras tvilling är myop är ett exempel på ett sådant uttalande.

För de mer vänstra delarna av Sverige, det vill säga större delen av riket, slår det definitivt slint när man börjar tala om IQ och gener. Visserligen anger olika undersökningar en viss differens i hur starkt sambandet är. Men att det finns där är helt odiskutabelt!
Även svensk statskontrollerad television har funnit det för gott att informera om dessa sakernas tillstånd. Vänligen notera att det är samma desinformationsföretag som utan att tveka kvoterar in kvinnliga låtskrivare i melodifestivalen, det måste tagit emot att behöva publicera sambandet mellan gener och intelligens.

Problemet i sammanhanget är givetvis att det tycks vara en massa andra faktorer inblandade. Sambandet mellan hög inkomst och intelligens är också odiskutabelt. Det får sägas vara ganska självklart att svält under barndomen hämmar en normal utveckling.

Just nu verkar den förhärskande sanningen vara att generna som styr intelligensen kommer från X-kromosomen. Med andra ord, eftersom mamman har två stycken av dessa, är det så att kvinnan har den största genetiska påverkan på avkommans intelligens. Om vi karlar ska ha en chans att påverka våra telningar blir det alltså att bidra med goda miljöfaktorer.

Förr om åren accepterade man att det var skillnad på folk och folk. Det var inga konstigheter att vissa var ämnade att bekläda högre poster inom akademierna och statsförvaltningen, och att andra fick nöja sig med betydligt mindre framträdande arbeten. IQ var okontroversiell. Med tiden förändrades synen på samhället och medborgarna, IQ blev kontroversiellt.
I sin iver att bygga den moderna välfärdsstaten, där gatorna är klädda med guld och honung flyter i floderna, ändrades synen på individens egna förutsättningar och möjligheter till krav på lika utfall.

I kombination med ambitioner att exportera den svenska välfärdsmodellen internationellt, och funktion som världssamvete, sitter vi idag med en explosiv mix av statlig inkompetens och importerade problem en masse.

Den som inte tror mig är välkommen att besöka vilket s.k. utanförskapsområde som helst, gärna en moské med salafistisk inriktning, och begrunda sakernas tillstånd.
I dessa områden sysslar man med avancerat kvinnoförtryck, avståndstagande från det svenska rättssystemet och spridande av en fundamental lära som inte på något sätt kan höra hemma i det moderna Sverige.

Utan att darra på rösten vill jag påstå att detta tyder på dålig anpassningsförmåga i det nya landet. Eller, om man nu ska vara mer direkt, låg intelligens. En utmärkande sak för intelligenta människor är nämligen att man har en viss grundläggande förmåga till anpassning.
Det är också ett av resultaten på kravet om lika utfall inom den svenska statsapparaten. Politiker, valda av inkompetenta klienter, styr lika-utfalls-krävande byråkrater som hellre är snälla mot sina egna ömma samveten än landet de är satta att administrera.

Själv har jag en betydligt mer national-humanitär syn på sakernas tillstånd än svensk statsförvaltning. Framför allt annat ska politiker och byråkrater se till Sveriges bästa.
Där ingår att hantera de problem landet har. Inte att uppmuntra nya problem att komma hit.

Oavsett om det är så att man i undersökning efter undersökning visar att gemene man har en förmåga att överdriva den faktiska storleken på andelen invandrare så är det ett odiskutabelt faktum att antalet utgör ett problem. Trots en försäkran om motsatsen är det ju inte så att större delen av dem är direkt anställningsbara varken inom exportindustrin eller andra arbetsplatser.

Man kan konstatera att utbildningsnivån är för låg. Intelligensen sätter käppar i hjulen för snabb och effektiv utbildning.

Det tycks vara så att denna syn på saken har en tendens att reta upp svenskar som kallar sig ”libertarianer”. Sannolikt beror det på att dessa har fallit i samma fälla som västerblivna människor. Nämligen den som dikterar att alla människor i grund och botten är intellektuellt jämlika. Stick i stäv mot modern kunskap att så inte fallet.
I ”libertarianernas” fall är det dessutom så beklagligt att de helt allvarligt tror att alla problem löser sig organiskt om hela staten monteras ned och gränserna öppnas på vid gavel.

De är mer än välkomna att förklara exakt hur här på Fri Debatt!

Tills en bra förklaring har presenterats fortsätter jag hårdnackat att sätta min tilltro till vetenskapens förklaringar att det visst är skillnad på folk och folk!

Rättelse: I den första versionen stod att politiker och byråkrater inte skulle hantera de problem landet har. Det är nu rättat efter att en uppmärksam läsare påpekat felet till skribenten!