Gränsöverskridande Samarbete

Gränsöverskridande Samarbete 1Svenska Klassiskt liberala partiet meddelar följande i ett pressmeddelande!

Svenska Klassiskt liberala partiet uppgår som lokalavdelning i norska Liberalisterna. Genom detta sammangående hoppas båda partierna kunna dra nytta av synergieffekter för den frihetliga saken i de nordiska broderländerna.

Eftersom båda partierna i nuläget är relativt små och okända hoppas vi kunna samordna respektive kansli-, media- och propagandaresurser på den skandinaviska halvön.

Av juridiskt tvingande skäl kommer ordföranden för den svenska lokalavdelningen behöva bosätta i sig i den norska gränsstaden Kornsjø under nio av årets månader. Klassiskt liberala partiet har därför budgeterat cirka 50% av partikassan för hyra av en 12 kvadratmeter stor stuga därstädes.

För att mildra de ekonomiska effekterna för Klp:s medlemmar avser partiet att ansöka om extraordinärt stöd från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) från 2021.

Partiordföranden för Klp avreser under eftermiddagen den 1 april för att påbörja två veckors karantänvistelse i Norge. Det är en tvingande omständighet under nuvarande förhållanden.