Hur mycket har klimatalarmet redan kostat oss skattebetalare?

Hur mycket har klimatalarmet redan kostat oss skattebetalare? 1

Sedan 2009 har skattebetalarna i Sverige betalat miljarder för att minska utsläppen av CO2. Faktum är att CO2 i jordens atmosfär trots alla miljarder har ökat hela tiden.

2009 tvingade Riksdagen alla privata elkonsumenter genom två lagar att betala till dags dato över 700 miljarder för el från vindkraftverk som skulle minska landets utsläpp från kolkraftverk. Riksdagen brydde sig inte om det faktum att Sverige inte hade kolkraftverk. Riksdagens skattetvång utgjordes av en avgift som tillfaller ägarna av vindkraftverk, inte av en skatt. Detta Riksdagens tvång strider uppenbart mot grundlagen, Regeringsformen, som ger Riksdagen rätt att ta ut skatt för drift av statens åtaganden. En avgift till vindkraftverksägare ingår inte i statens åtagande.

När skall detta rättsövergrepp upphöra och de olagliga avgifterna återbetalas?

Men detta rättsövergrepp som staten har lagt på medborgarna är inte den enda skattebördan för att minska utsläpp av CO2 i form av verkliga skatter, inte olagliga avgifter.

Så har alla myndigheter erhållit skattebidrag för att arbeta för att minska utsläpp av CO2. Bara Energimyndigheten har fått miljarder. 2,4 miljarder i årets budget ger 24 miljarder sedan 2009, för att främja utbyggnaden av vindkraftverk trots att en enkel uträkning visar att byggnationen av verken alltid ökar landets utsläpp av CO2, aldrig minskar det.

Kostnaden för skatt att främja elcyklar för att minska landets utsläpp av CO2 uppgår säkert till 4 miljarder 2020.

Kostnaden för skatt att främja el från solpaneler, bidrag för installation och certifikatbidrag för el från solceller som skall minska landets utsläpp av CO2, uppgår säkert till mer än 10 miljarder. Kostnaden för enbart solcellsstödet 2020 är 835 miljoner.

Faktum är att politik och myndighet försöker dölja skattekostnaden för de åtgärder som skall minska landets utsläpp av CO2. Certifikatavgiften från vindkraftverk ingår inte i budgeten därför att den direkt går till ägarna av vindkraftverken. Där är den hemlig. Naturligtvis vet politiker och myndigheter att alla försök att via skatter och avgifter minska utsläppen av CO2 har varit helt meningslösa eftersom ökningen av CO2 i atmosfären har konstaterats. Istället för att sluta med dessa meningslösa försök har statsministern tagit ytterligare 8 miljarder för att ge till en s.k. grön fond, pengar som saknas i landets skola och omsorg. I fonden kan underutvecklade länder, till vilka FN räknar Kina och Indien, få pengar för åtgärder att minska sina utsläpp av CO2 trots att inga åtgärder hittills, av något slag i någon stat, bevisligen har minskat andelen CO2 i jordens atmosfär.

Till slut uppgår kostnaden i Sverige för meningslösa försök att minska CO2 i atmosfären till nästan en hel extra statsbudget, 900 miljarder. En ofantlig mängd pengar till ingen nytta.

En mycket större kostnad för att minska landets utsläpp av CO2 blir en följd av Sveriges utbyggnad av vindkraften som genom sin intermittens, att endast producera ibland när det blåser, stör det stabila elnätet från vatten och kärnkraften i så stor omfattning att ett nytt strömnät måste byggas över hela landet för en kostnad av 500 miljarder.

Kommer sedan det förödande politiska beslutet, att stänga landets väl fungerande kärnkraftverk i förtid att genomföras, kommer skattekostnaden för att försöka minska landets utsläpp av CO2 bli mångdubbelt högre med mera vindel, solpaneler, elcyklar, m.m.

Det finns ingen annan slutsats än den att allt skattetvång, som riksdagen har utsatt befolkningen för hittills, inte på minsta sätt har minskat andelen CO2 i atmosfären. Det enda vettiga är att inse att klimatet inte kan påverkas via CO2 och därför slopa alla bidrag till vindkraftverk, elcyklar, solpaneler m.m. och behålla kärnkraftverken som ger så stabil el så att nya nät inte behöver byggas.

Nu kommer säkert mina siffror att kritiseras för att vara oriktiga, men den kritiken bortser från den verkligheten att hur stor än skattekostnaden är för att minska utsläppen av CO2 än är så har alla dessa åtgärder inte på minsta vis påverkat klimatet.

De är onödiga och måste därför stoppas.

B.Stymer