Hur ska vi ha det?

Hur ska vi ha det? 1

Dagens gästskribent är B. Stymer

När kommer ändring av landets energipolitik?

Såhär kan vi inte ha det med dyr el som hushållen inte kan betala och med räddningsinsats från regeringen i form av allmosor till elräkningar för de bäst beställda. Det bästa är att sänka skatten på energi. Inte ta bort den utan sänka den med 99% och därmed stå för den förödande energipolitiken. Att höja skatten till tok-nivå har ju varit enkelt varje gång.

Såhär kan vi inte ha det att el från vatten – och kärnkraften med produktionskostnad på 10 öre skall betalas med det 60 (sextio) dubbla av den enda anledningen att regeringen klantat till det genom att låta en grupp stollar styra energipolitiken och sabotera den med odugliga, ineffektiva, farliga, olagligt uppställda, maskiner vindkraftverk som bara ger el när det blåser. Kan någon verkligen vara så tokig att göra sig beroende av att elen, som i vårt samhälle behövs varje sekund, bara kommer ibland?

Såhär kan vi inte ha det att el 23.1.2022 kostar13 öre MWh i norr där få bor men 140 i söder där folk bor. Till utlandet slumpas samtidigt 3168×3600= 11404800 MWh. Lika mycket som ett kärnkraftverk ger.

Såhär kan vi inte ha det att elpriset för vanliga konsumenter varierar från 640 öre per KWh dec. 2021 till 9 öre feb. 2022 därför att vi är med i Nordpool som stöder tyskarna som nu blivit alldeles galna igen och stänger de säkra kärnkraftverken.

Såhär kan vi inte ha det att Sveriges elproduktion de tre dygn 1-3 feb. 2022 inte räcker till och landet måste därför importera kolel.

Är det vettigt?

Kan inte Sveriges regering eller tillräckligt många i Riksdagen inse att Sveriges nuvarande elförsörjning är så tokigt att den måste ändras?

Det måste ändras snabbt. Regeringen säger inte ett dugg om ändring av elförsörjningen. De låtsas att det regnar.

Det här måste ändras.

– Bort med lag om certifikatavgift för (vindkraftverk) vkv och kvotplikt. Regeringens fiasko med EU:s MKB-direktiv visar att befintlig lag kan ändras snabbt.

– Ändra lagen om kvotplikten till att gälla kvotplikt för el från vkv som bara får exporteras sedan Sveriges elförbrukning från vatten – och kärnkraften kompletterats med en kvot el från vkv så att produktionskostnaden för elen blir 10 öre.

– Återskapa ellagen som garanterar hushållen säker el till produktionspris.

– Ge order till Energimyndigheten att den inte får ge ytterligare bidrag till vkv.

– Ge order till förvaltningen att inte ge ytterligare bidrag till näringslivets s.k. klimatsmarta satsningar. Vill näringslivet satsa må de göra det med egna medel.

– Planera för ny snabb, inom ett år, elproduktion med gasturbiner om ägarna av vkv tyska pensionsfonder, kineser, m,fl, vägrar lämna el till produktionspriset 10 öre.

– Planera ny snabb, inom 1-3 år produktion av el före årets utgång i avställda kärnkraftverk som åter satts i drift i statens tjänst. De nedlagda kostar inget att överta. Verken och elnätet har befolkningen redan betalt en gång.

– Planera ny kärnkraft inom 3-5 år med Thoriumverk, eller blykylda serietillverkade små verk som finns att köpa eller kommer snart att finnas.

– Läs Wall Street Journal och sluta bedrägeriet att hota med klimatkatastrof. CO2 kan inte skapa den.

Så kan vi ha det!

B.Stymer

Kopia till Sveriges regering.

m.registrator@regeringskansliet.se , registrator@regeringskansliet.se