Inför EU-valet: En titt på ja-sidans starkaste argument

EU-parlamentet
EU-parlamentet i Strasbourg

De flesta verkar överens om att EU-medlemskapet har sina goda och mindre goda sidor. I det här inlägget ska jag försöka titta närmare på ett par av dessa och hur alternativet skulle se ut om Sverige inte var med i EU.

EU står för frihandel

Det stämmer i någon mån att EU står för frihandel – i alla fall internt inom EU. Det är dock inget som hindrar icke EU-medlemmen Norge att ha två frihandelsavtal med EU och på så sätt bli en del av EUs inre marknad. Sverige hade också frihandel innan sitt inträde i EU. Därmed faller hela argumentet om att man måste vara medlem för frihandelns skull. Inom parentes bör också nämnas att riktig frihandel inte kräver några som helst avtal. Det är bara att ta bort de restriktioner som stater lagt på handel över gränser så blir det riktig frihandel.

EU är ett fredsprojekt

Så kanske det kan vara, men Sverige har varit ganska bra på att inte hamna i krig även innan EU-medlemskapet. Behöver länderna på kontinenten en klubb för att inte börja slåss så varsågoda, men Sveriges medlemskap i EU gör knappast till eller från på fredsfronten.

EU är en garant för lagstyre och mänskliga rättigheter

Här vill jag faktiskt ge förespråkarna ett halvt rätt: EU har givit enskilda svenskar möjligheten att få sin sak prövad i en domstol (Europadomstolen) som inte totalt kontrolleras av den stat som givit sig på den enskilde, och (relativt) oberoende domstolar är bra. I övrigt tycker jag gott att de länder som känner att de behöver en överstatlig polis i form av EU som kollar att länderna agerar i enlighet med EUs värderingar, de länderna kan gott få ha det. Jag tror dock inte Sverige behöver det. Har ni förresten märkt att i debatten är det alltid är andra, misshagliga länder som ska få sig en uppsträckning av EU när länderna inte gör som vi vill? Det är aldrig Sverige som behöver läxas upp.

Miljöproblemen behöver överstatliga lösningar

Jag är tveksam redan till premissen, men om vi nu ska acceptera den för diskussionens skull, så kan man verkligen fundera på varför EU i så fall skulle vara rätt nivå. De absolut största miljöproblemen finns inte inom EUs länder utan framför allt i Asien och Afrika vilket borde peka mot att något i stil med FN borde vara mer rätt forum.

Vi ska vara med för att påverka

Det här är i mitt tycke det allra sämsta argumentet för EU-medlemskap. Man går inte med i en förening för att ändra den, om man inte är någon sorts skum entrist. Speciellt inte i en så dyr förening som EU. Man går med för att man tycker att föreningen gör bra saker.

Avslutningsvis

Jag tycker att EU av idag ser ut som en stor byråkratisk koloss som både politiker och tongivande länder använder som verktyg för att tvinga på anda sin vilja på sina hjärteområden. Allt tyder också på att EU kommer att fortsätta centraliseras och svälla i omfattning. Det räcker med att titta på hur EU behandlar bortfallet av Storbritanniens EU-avgift där det inte finns en tanke på att man nu ska dra åt svångremmen, utan istället ligger fokus på att få kvarstående medlemsstater att ta notan. Jag ser inga starka nog skäl för Sverige att vara med i en sådan union. Därför tycker jag att Sverige bör gå ur EU.