Jalla jalla ett nytt parti för alla(h)

Jalla jalla ett nytt parti för alla(h) 1

Sverige är ett land som präglas av djupa klyftor, klyftor mellan svenskar och invandrare, klyftor mellan yngre och äldre och klyftor mellan kvinnor och män. I centrum står den vita mannen som effektivt parasiterar på alla andra grupper i samhället och upprätthåller klyftorna för sin egen vinnings skull, den vita mannen som nu blir allt med våldsam och oberäknelig då han ser att hans tid vid makt är på väg mot sitt slut och det tar sig främst uttryck i att om han fick bestämma så skulle vi inte ha fått vår fantastiska kulturella berikning [1] som gjort Sverige till ett supermångfaldsland [2,3].

Givet att hela 70% av det främlingsfientliga SDs väljare är män [4] så bör vi på allvar ifrågasätta om vita män överhuvudtaget ska ha någon rösträtt. Därför förordar vi som en första åtgärd i vårt partiprogram att vita män temporärt ska fråntas sin rösträtt fram till den tidpunkt då de blivit en betryggande minoritet som ej längre kan tvinga sin vilja på andra, något som med marginal bör ha skett inom tjugo år i de flesta kommunerna [5] men ännu snabbare om vår migrationspolitik får gälla. Om detta verkar orättfärdigt så bör man hålla i åtanke de tusentals år under vilka rasifierade och kvinnor inte hade någon röst alls i det av vit och manlig makt dominerande Sverige, tjugo år är blott ett ögonblick ur det perspektivet och en nödvändighet för att korrigera historiens orättvisor.

Detta räcker dock ej för att ens börja överbrygga alla klyftor i vårt land, pensionärer går på knäna, kvinnor får lägre lön och invandrare är uteslutna ur arbetsmarknaden. För att börja åtgärda detta så föreslår vi som punkt två att vita män ska beskattas till 85% och de frigjorda resurserna, som annars slösas på klimatförstörande aktiviteter och prylar [6], ska användas för storskaliga kommunala jobbprogram för invandrare, förhöjda kvinnopensioner och subventioner till kvinnors löner i näringslivet. Den typen av punktbeskattning har en lång tradition i de mer upplysta länder [7] och det är inte bara ett stort kliv för jämställdheten, det kommer även gynna miljön då vita män är de i särklass största klimatbovarna [8]. Att kringskära deras ekonomiska makt är det kraftigaste vi kan göra för rättvisan, miljön och världen.

Den svenska kyrkan är än idag en symbol för konservativ vit makt och som tredje punkt i vårt program kommer vi konvertera minst hälften av kyrkorna till multikulturella centrum där islam välkomnas som det naturligt största inslaget. Eftersom det omänskliga kapitalmaterialistiska samhället övergivit pensionärerna så kommer vi även erbjuda gratis koranundervisning för alla äldre så att de kan få ett värdigt avslut på sina liv inom vår varma gemenskap. Dit kommer även Sveriges tonårsflickorna vara välkomna för att råda bukt på deras eskalerande mentala ohälsa [9]. Det blir mötesplatser de längtar efter där de kan bli fria från den av vita män dominerade skolmiljön med all vad det medför som otrygghet och sexuella trakasserier och där de istället avslappnat kan umgås med pojkar som från början fått lära sig vilken kvinnornas naturliga roll i samhället är.

Givetvis har vissa vita män upphört med att vara främlingsfientliga och misogyna och det kan te sig som orättvist att även de nu ska behöva kompensera för sina tidigare översteg men många utmaningar kvarstår för att rehabilitera alla så att de kan bli produktiva individer i gemenskapen och innan det skett kan vi inte diskriminera bland dem. Punkt fyra blir därmed skapandet av omskolningsläger för i första hand alla SD-väljare, och när de väl etablerats även för alla vita män, där de under två år får lära sig allt om solidaritet och gemenskap samtidigt som de gör samhällstjänst i de utsatta förorterna som de skapat, det är ett moderniserad lumpen men i friheten och fredlighetens tecken.

En av de största orättvisorna i vår tid är det så kallade mansöverskottet av invandrare som innebär att många oskyldiga invandrade grabbar inte kommer kunna bilda familj trots allt de gör för sitt nya land. Vår femte punkt blir att vita män måste ansöka om tillstånd för att bilda bilda familj så att vi kan börja justera den djupaste strukturella rasismen. Detta kommer av uppenbara skäl gynna de svenska kvinnor som då äntligen får en chans att bryta sig loss från de vita patriarkala strukturerna och slipper föra rasismen vidare till sina barn. Vi måste dra lärdomar från historiens framgångsrika experiment för att ta krafttag mot de vita maktstrukturerna [10].

Ditt röst är viktig, din röst behövs! Rösta rätt 2022, rösta för rättvisa, jämlikhet, solidaritet och medmänsklighet, rösta på partiet Gemenskap [11]!

 

1. VALU – väljargrupper
2. Tobias Hübinette – Idag har 38,3% av alla barn och ungdomar utländsk bakgrund och 52,8% i de tre storstäderna, 40,1% i de mellanstora städerna liksom 66,4% i Malmö
3. Tobias Hübinette – Snart härbärgerar Sverige den högsta andelen kulturella muslimer inom EU
4. Institutet för framtidsstudier – Sverigedemokraterna sväljare Vilka är de, var kommer de ifrån och vart är de på väg?
5. Det Goda Samhället – 31 procent av nyfödda i Sverige har utlandsfödda mammor
6. JämLYS En jämställdhetsanalys av klimatpåverkande konsumtion, livsstil och makt
7. Wikipedia – Jizya
8. Jens Liljestrand – Det brinner i hela landet – och jag vet vems fel det är
9. Folkhälsomyndigheten – Statistik om psykisk hälsa bland barn och unga
10. From Paraguay, a history lesson
11. Gemenskaps partiprogram