Öka kommunernas vilja att tillåta vindkraft?

Öka kommunernas vilja att tillåta vindkraft? 1

Dagens gästskribent är Bernd Stymer.

Fri Debatts redaktion har bett Bernd Stymer kommentera en debattartikel i Svenska Dagbladet om vindkraft (som du hittar här).

Här får åter en person med till synes gedigna kunskaper sina funderingar om framtidens elförsörjning publicerade.

Men hans kunskap tycks inte medföra insikt om en kommande katastrof för hela samhället när politiska beslut om att avveckla all el från våra kärnkraftverk stängs och då det med säkerhet blir elbrist när det inte blåser.

Han har tydligen uppfattat att Sveriges befolkning i kommunerna inte vill ha en utbyggnad av vindkraften. Trots det argumenterar han för att helt enkelt köra över dem med lite skattepengar, folkets egna pengar.

Det är märkligt att så många som i sin av folkets skattepengar betalda gärning t.ex hållbar energiomställning, ser maskinerna vindkraftverkens skövling för evinnerliga tider av vår natur och den plågan för närboende eller det dödande av miljontals fåglar och insekter för ”lokala kostnader”.

Det är skurkaktigt oförskämt.

Hans gedigna kunskaper räcker inte till att veta att anledningen till kommunernas veto är att Sveriges grundlag ger medborgarna via kommunen självstyre. Vetot infördes i lag Miljöbalken 2009 efter lama protester från Kommunförbundet när M.Olofsson i Reinfeldts regering ville avskaffa självstyret för att uttryckligen rädda klimatet med utbyggnaden av vindkraftverk genom att minska Sveriges utsläpp av CO2 från landets kolkraftverk. Hela Sveriges riksdag stödde henne trots att landet inte hade kolkraftverk.

Ingen kritiserar den hand som föder en.

När någon får lön för det politiska påhittet ”hållbart” är det lätt att lobba för att utsätta naturen och folket för plågor. Då låtsas man att man inte vet att ett vindkraftverk är hållbart i runt 15 år. Kärnkraftverken har gett tillförlitlig ström i ett halvt sekel.

Då låtsas men att man inte känner till varför befolkningen inte vill ha vindkraftverk utan då raddar man istället upp rena stolligheter; beslutskriterier, motivering, tidsgräns.

Det är märkligt att den med gedigna kunskaper inte känner igen sina själsfränder på myndigheterna Naturvårdverket och Energimyndigheten där var och en är handplockad för att lobba för påhittet ”Hållbart”. Naturligtvis låtsas lobbarna inte om den människofientliga inställningen som utmärker Lisen Nordin som sägs utreda frågan om vetot. Vi alla vet vad hon kommer att föreslå. Kanske så många som 10 000 nya vindkraftverk som då avskaffar hela svenska naturen.

Varför tillåter SVD utan kommentar en ensidig propagandaskrift för utbyggnaden av vindkraftverk som utnyttjas av kineser, tyska,, engelska m.fl. pensionsfonder och som inte ger ett öre till befolkningen som blir av med sin natur och med sin hälsa?

Varför informerar SvD inte om att utbyggnaden strider mot gällande svensk- och internationell lag?

SvD borde tillåta att frågan om klimat och el kan diskuteras sakligt även av personer som har annan uppfattning i frågan än de som betalas av politiken.