Kapitalförstörande Vindkraft!

Kapitalförstörande Vindkraft! 1

Till vilken nytta har befolkningen tvingats betala hundratals miljarder ovanpå skatten?

Till vilken nytta har befolkningen tvingats betala ytterligare en hel statsbudget för något som inte behövs i landet och som bara skadar befolkningen och naturen?

Bakgrund:

Inför miljökonferensen i Köpenhamn och Sveriges ordförandeskap i EU beslöt riksdagen 2009 att befolkningen skulle betala utbyggnaden av vindkraftverk i syfte att minska landets utsläpp av CO2 och därmed bidra till att rädda klimatet. Den moderatledda regeringen hade kommit till makten genom löften om skattesänkningar och därför kunde inte utbyggnaden finansieras på vanligt vis genom skattehöjning.

Riksdagen hade klart för sig att elen från vindkraftverk skulle bli alldeles för dyr och därmed inte kunna konkurrera med landets CO2-fria el från vatten- och kärnkraft på den fria elmarknaden. Den beslöt därför att gå utanför riksdagens lagliga rätt att beskatta befolkningen för rikets behov och beslöt att befolkningen utöver skatten skulle tvingas att med en avgift, elcertifikatavgiften, lag (2011:1200), på varje förbrukad KWh finansiera utbyggnaden. Eftersom elmarknaden skulle vara fri och därmed bara den billigaste elen kunna säljas, beslöt riksdagen att åter rucka på lagligheten, lag (2011:1200), och tvinga privata bolag som ville sälja el till medborgarna att först köpa 25% dyr vindel och först därefter den billiga elen.

Fakta.

Elcertifikatavgiften

Avgiften tillfaller enskilda och bolag utanför skatteredovisningen vilket innebär att dess storlek är medvetet dold för allmänheten. Myndigheter lämnar inte uppgift om det sammantagna belopp från 2009. En uppskattning anger beloppet till över 700 miljarder att jämföras med statens utgifter 2017 på 930 miljarder. Systemet medför att berättigad förnybar elproduktion kan erhålla stöd i ytterligare 26 år, oavsett dess värde i det svenska elenergisamhället.

Det är en aldrig tidigare genomförd förmögenhetsomflyttning från allmänheten till enskilda.

Sedan 2009 har Sveriges vanliga elöverskott från vatten- och kärnkraft medfört att all el från vindkraftverk måste exporteras eller köras ned i backen. Inte en enda KWh el från vindkraftverk har någonsin gjort nytta i landet..

https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

Utbyggnaden kunde bara genomföras när flera lagar och förordningar bröts; grundlagen, miljöbalken, Åhuskonventionen som också är lag i Sverige,

EU-maskindirektiv som genom fördrag med Unionen gäller som lag i Sverige, o.s.v. Man behöver bara läsa portalparagrafen på några rader i Miljöbalken för att inse lagbrottet. Svensk rättstillämpning i domstolar bryter utan tvekan grundlagen om politiskt obunden rättstillämpning när de lyder regeringens order, regeringsbeslut 2011-03-17, I 6, att domstolarna inte får tillämpa EU-maskindirektivets skyddsregler i frågor som rör maskiner vindkraftverk.

När det gäller det stora bedrägeriet är alla riksdagspartier, utom SD, ansvariga. SD var inte i riksdagen 2009. Alla är medvetna om sin skuld men försöker slippa undan genom att tysta ned bedrägeriet med dimridåer om en klimatkatastrof. Det ovanliga för en rättsstat är att pressen och media med rörliga bilder helt lyder mörkläggningen genom att vägra offentlig debatt i frågan. Precis så som det är typiskt i varje diktatur.

Konkret måste politiken omedelbart stoppa varje olaglig maskin vindkraftverk, i väntan på utredning. Det räcker med en enkel order till ansvarig myndighet Arbetsmiljöverket och länsstyrelserna. Vidare måste riksdagen omedelbart avskaffa lagarna om elcertifikatavgift och kvotplikt.

Är detta verkligen möjligt med så enorma kapitalintressen som hotas och när så många politiker och ansvariga tjänstemän är ägare till vindkraftverk?

Den svenska befolkningen måste få reda på till vilken nytta de tvingas att utanför lag och ovanpå skatt betala hundratals miljarder för över 3000 vindkraftverk vars el aldrig förbrukas i landet.

Gästskribent Bernd Stymer