Socialistiska Snor-Ungar, Kongress 2019

Socialistiska Snor-Ungar, Kongress 2019 1
Medlemmarna i Socialistiska Snor-Ungars förbund, SSU, en undergruppering i Sveriges artrika socialistiska flora och en sorts plantskola för framtidens skattefinansierade politikeradel håller i dagarna ett s.k. lajv i Karlstad.

Ett lajv definieras vanligtvis som ett levande rollspel. I ett levande rollspel försöker varje deltagare åskådliggöra en påhittad person i tal och uppförande. Dom leker med andra ord att dom är politiker som avhåller en kongress.

Så långt får allt hållas för att det är gott och väl. Visst unnar man t.ex. töserna och gossarna inom SSU:s distrikt i Malmö ett välbehövligt avbrott från vardagens falangstrider och tvetydiga positioneringar mot olika i staden förekommande religiösa minoriteter. Det kan också tänkas vara positivt för många politiskt förvirrade socialister att ur ett genusperspektiv besöka Karlstad. Vem känner t.ex. inte till den driftiga Augusta Meurling? Redan 1869 startade hon i staden två stycken ”undervisningsanstalter” för teoretisk utbildning av flickor. Succén var så stor att Spritbolaget satsade 25000 kronor, kommunen 10000 och ett nybildat aktiebolag ytterligare 25000 på att utöka verksamheten!

Nu till det tråkiga. Bland alla tokigheter som dessa framtidens kommunal/landstings/rikspolitiker, kanske t.o.m. statsråd och i värsta fall statsministrar in spe, ska fatta beslut om finns tydligen maten på den av offentliga sektorn drivna äldreboenden. Där ligger ett förslag om ”vegetarisk norm”. Ja ni läste rätt. Det ligger ett förslag om ”vegetarisk norm”.

Så är det nämligen om man får tro SSU:s ordföranden, Philip Botström, att ”Vi måste ta hänsyn till både klimat och individens hälsa”.
Smaka på den alla fåkunniga medborgare av olika slag och sorter! Om ni inte redan börjat spara pengar till ett privat äldreboende när ni är för skröpliga att klara er själva så är det dags nu.

Hur dylika tossigheter tillåts passera igenom till en SSU-kongress  får man, förutom att såssar är folk som framstår som lite eljest rent allmänt, om man läser och funderar över årets tema: ”Framåt tillsammans-en jämlik demokratisk och grön framtid.”

Djuren som vi får köttet från är givetvis rena klimatmarodörer. I Sverige, med våra bönders oklanderliga djurhållning, hindrar dom landskapet från att växa igen och utgör säkert en skrämmande syn för medelklassglinen i SSU när dom någon gång vågar sig ut ur sina möteslokaler där dom fostras till framtidens ledargarnityr.

Att gå framåt tillsammans i jämlikhet och demokrati uttolkas givetvis i socialistisk anda. Nämligen att alla medborgare ska ha det ungefär lika illa. Möjligen inte politikerna då. Dom har ju ett betydande ansvar på sina axlar och måste således åtnjuta vissa privilegier, i framtiden kanske det innebär en rejäl köttbit till middag på ett rörelsedrivet ålderdomshem?

Även Philip Botströms omsorg om våra äldres hälsa klingar lite falsk. I själva verket vill väl han inte behöva rådda i sina socialistiska meningsfränders tidigare misslyckanden när det gäller sjukvården. Där kan jag faktiskt förstå honom något litet. Vilket sisyfosarbete! Bättre då, ur hans perspektiv, att införa en modern ättestupa där gamla människor dör av anemi och leda istället för att rundhyllta och med ett skratt framleva långa liv på skattefinansierade ålderdomshem!

Den som tycker jag målar fan på väggen ombeds gå ut på stan, sätta sig på en uteservering med en immig öl och försöka tända en cigarett.  Då lär skrattet fastna i halsen, minsann! Politikerna som fattade det beslutet var med all sannolikhet deltagare på en kongress anordnad av SSU eller annat valfritt ungdomsförbund för ett antal år sedan.

I övrigt önskar jag SSU:arna ett trevligt lajv. Se nu till att ha lite roligt också mitt i allt allvar! Allt för stark ideologisk övertygelse kan leda till håravfall och impotens. Har man riktig otur sitter man snart i riksdagen och agerar röstboskap åt någon man hatade under sin tid i ungdomsförbundet!