Klimatdiktaturen rycker närmare

Klimatdiktaturen rycker närmare 1

Tisdag den 17 december presenterade klimat- och miljöminister Isabella Lövin regeringen och samarbetspartierna C och L gemensamma strategi för införande av klimatdiktatur. En mycket kort pressrelease hade skickats ut i förväg och en debattartikel skickats ut till landets tidningar och nyhetsbyråer. Den finns nedan som pdf.

Lövin höll en kort presentation och visade några powerpointbilder. Den presentationen ligger inte på regeringens hemsida när jag skriver detta, men de klippte in alla utom en bild i videoutsändningen. Det är därifrån jag kopierat dem till den pdf som också finns nedan. Bildkvaliteten är sämre än vanligt på grund av detta förfarande.

Regeringen brukar lägga upp presentationer och propositioner på hemsidan. Har man avstått för att minska väljarna möjlighet att läsa och kommentera? Godkänd media har tillgång till presentationen.

Några punkter

Nå, vad ville då Lövin få sagt? Min rubrik säger vad hon inte sa, men vad jag uppfattade, här är några av de viktigare punkterna:
– Allt som händer i Sverige ska underställas en klimatgranskning innan det får ske.
– Miljöbalken ska få en översyn och tilldelas nya möjligheter att stoppa klimathotsfientlig verksamhet.
– All offentlig verksamhet ska tvingas upphandla med klimatets bästa för ögonen.
– Ett register ska upprättas över alla landets arbetsmaskiner, med målet att de som drivs av fossila bränslen ska stängas för gott.
– All relevant lagstiftning ska ses över med avsikt att få ett klimatpolitiskt genomslag.
– Alla samhällsmål ska ses över och göras förenliga med klimatdogmen.
– Kommuner och regioner ska tvingas genomföra regeringens politik.
– CCS ska bli en stor verksamhet som även ska kunna exporteras.
– All infrastruktur och alla transporter ska nagelfaras och ställas om.
– Sverige ska spela en ledande roll i det internationella klimatarbetet.

Tolkning av punkterna

Det är sammanlagt 132 punkter på regeringens lista. Den som alltså inte lades fram för allmänheten att begrunda. Jag tycker jag har fog för valet av ordet klimatdiktatur i rubriken. Några förtydliganden av vissa punkter:
– Registrering av alla arbetsmaskiner innebär att Nisse i Byhåla som har en gammal lastmaskin för att ploga snö med, kommer att få den registrerad. Därefter kommer han att bli skyldig att redovisa omfattning på verksamheten, besiktning, krav på åtgärder, sanktionsavgifter mm. till dess han tröttnar och skickar maskinen till metallåtervinning.
– Med all relevant lagstiftning menas all lagstiftning. Men det låter mer kunnigt, och kanske inte så farligt att det bara är relevant lagstiftning som omfattas.
– Att alla samhällsmål ska ses över innebär att demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet, frihet att resa och välja färdsätt och mycket annat underställs kravet på nollutsläpp och även ett på heder och samvete instämmande i klimatpolitiken. Nej kravet kommer inte att formuleras så, men kommer att tolkas så.

Andra klimatnyheter

Denna regeringspropå kommer samtidigt som flera kunniga personer meddelar att det nu är konstaterat att vi går in i en ny period av obefintlig solaktivitet, vilket kommer att göra klimatet kallare. Åtminstone om det fungerar som alla tidigare gånger det varit så.

Vidare har det kommit ytterligare en forskningsrapport som visar att såväl skador som kostnader för extremväder sjunker. Båda dessa upptäckter kommer att förnekas av alarmisterna till dess de anser att de kan påstå att det är en effekt av deras klimatpolitik. Så, välkommen till den nya sköna världen, där klimatdiktatur råder. Ingen panik, alla på en gång, Sverige först!    

All lagstiftning anpassas till klimatpolitiska ramverket - Regeringen.se

 

Klimatdiktauren 2019