”Klimatet” kräver offentlig debatt i en demokrati

”Klimatet” kräver offentlig debatt i en demokrati 1

Fri Debatt publicerar idag ett öppet brev från Bernd Stymer till Sveriges politiker och journalister.

Sverige berömmer sig ofta för att ha världens äldsta lag till skydd för medborgarnas rätt att yttra sig offentligt.

Den rätten torde vara den viktigaste förutsättningen för att demokratin skall fungera. Väljarna kan ju inte veta hur de skall rösta, om de inte haft tillgång till all relevant information. Den är även en förutsättning för vetenskapliga och sociala framsteg. Lagen har sedermera givits status som grundlag.

Dagens politik domineras av påståendet att antropogen koldioxid, CO₂, värmer atmosfären, så att det leder till klimatkatastrof. Varför förekommer då ingen offentlig debatt om giltigheten av detta påstående i etablerade media?

Många av landets vetenskapsmän och -kvinnor, som utfört forskning rörande klimatförändringar och deras beroende av livets gas CO₂, har via alternativa medier berättat att de inte får komma till tals eller publicera sina bevis för att påståendet om katastrofen är falskt.

Trots avsaknaden av en offentlig debatt om gasens farlighet, har svensk politik redan beslutat att med lagens hjälp tvinga på befolkningen en omställning av hela samhället i syfte att minska landets utsläpp av CO₂.  Därigenom skulle befolkningen räddas från den klimatkatastrof, som är ren bluff.

Omställningen av samhället avser inskränkningar i medborgarnas fri- och rättigheter ex.vis ingen tillgång till säker el, straffbeskattning av flyg, kött, bilkörning, o.s.v. Dessa politiska beslut är oacceptabla på gränsen till grundlagsbrott, då de inskränker medborgarnas fri- och rättigheter utan att något enda vetenskapligt genomfört försök styrker påståendet om katastrof.

FN:s klimatpanel IPCC påstår att bevisen för uppvärmningen och katastrofen finns i datasimuleringar av klimatets förändringar under 100 år. Datorerna delar in Jorden i rutor så stora som Skåne och kräver över 50 in-data för varje ruta. Sedan beräknas för 15 minuter i taget hur vädret i rutan påverkar rutorna intill. Det blir 3 miljoner omräkningar för att komma till år 2100. MEN, för två eller tre dussin av de många in-data vet man inte hur de påverkar varandra. Det måste man anta, d.v.s. gissa.

Med sunt förnuft förstår man att beräkningar med så många gissningar kan inte bli bättre än en enda gissning. Det är fullständigt absurt att ta en gissning som grund för en total omställning av samhället.

Om IPCC ändå vidhåller påståendet om verkan av antropogen CO₂, så måste det finnas i vanlig ordning utförda försök som bevisar dess riktighet. Vi kräver att dessa vetenskapligt genomförda försök redovisas offentligt.

Som medborgare i en stat, som kallar sig demokrati, där ”All offentlig makt utgår från folket”, kräver vi härmed att de av folket finansierade SVT och SR skall anordna direktsända offentliga debatter i frågan om antropogen CO2 skapar en klimatkatastrof.