Konformismen blir vår undergång

Konformismen blir vår undergång 1

Ack, Du gamla du fria, ofrihet har blivit ditt nya rättesnöre. Konformismen stadfästs allt tydligare i beslut som falskeligen talar om valfrihet. Övervakningen ska öka, myndigheters intrång i privatlivet ska bli vanligare. För vår säkerhet och bekvämlighet! Fan tro’t. Trygghetsnarkomanin och vet inga gränser och omhuldas noga av politiker och lobbygrupper med egna jobb och intressen att försvara.

Sverige kallas ofta för en konsensuskultur. Med konsensus avses att alla som deltar i beslutet gör ett informerat val och biträder det föreslagna. Jag håller inte med om att det går till på det viset här i landet. Men det framställs på det viset. Egentligen har vi en konformismkultur. Konformism är när man accepterar ett beslut mot bättre vetande. Konformism är uppgivande av de egna rättigheterna, den egna friheten. Konformism är underkastelse för jantelagen i praktiken. När jag säger underkastelse reagerar den vakne och inser att det är ju vad islam betyder. Ja, varför tror ni islam införs i Sverige utan i stort sett några protester alls? Naturligtvis för att svenskarna via jante och konformism redan är förberedda, groomade för underkastelse.

Några få fattar beslut och alla andra förutsätts stödja detta beslut och inte opponera sig eller gunga båten. Att sitta still i båten, som termen lyder, är det viktigaste i den svenska hierarkin. Har man inte rätten att fatta besluten och tala för andra så får man inte heller meddela en avvikande mening. Den som uttrycker sig avvikande anses dels försvaga den bestämmandes maktposition och dels ha förspillt sina egna chanser att avancera i hierarkin. Det hela är en samhällsomhuldad härskarteknik som slår det mesta i fråga om orättvisa och orättfärdighet.

Idag tycks det inte heller finnas någon plats för rebeller i Sverige. Friheten är starkt beskuren av de småaktigas avund och misstro mot sina medmänniskor. Paragrafrytteriet når ständigt nya höjder. Nu kan det dessutom både rättfärdigas och erövra nya områden genom den tekniska utvecklingen. Avancerad teknisk övervakning och system som omöjliggör egna beslut och eget ansvar för sina handlingar, samt automatiserad och omedelbar lagföring, är dessa småpåvars bästa vän och högsta önskan. Civil olydnad existerar knappast ens i tankevärlden längre. När borgerliga partier föreslår Covidpass för att som medborgare få vara en del av samhället, är det en underkastelse för socialistisk doktrin. Konformism som vit flagg och rättesnöre.

Vanliga brott mot andra människor är inte paragrafryttarnas främsta mål. Nej här gäller det framför allt att hitta på en massa fiktiva brott där inget brottsoffer finns. Men där brott mot regeln skall bestraffas hårt. Automatisk hastighetsövervakning på våra vägar är en typisk sådan konstruktion. Sverige avhumaniseras.

Det är inget att förundras över att svenska folket lägger allt mer pengar på spel och dobbel. Alla drömmer om att vinna en stor summa dra-åt-helvete pengar. Så att man kan ställa sig vid sidan om systemet och ändå ha råd att leva. Sådana pengar kan nästan enbart komma från spelvinster. Man kan ju inte räkna med att jobba sig till dem. Inte heller kan man förändra systemet genom att kritisera det. Det skulle bara leda till utfrysning och sämre ekonomi.
Ack, svenska vikingahjärtan, var blev ni av?