Kyla dödar!

Kyla dödar! 1

Människor dör, sa Greta i FN. Expressen följde den 16 oktober upp med att, kors i taket, släppa in en debattartikel från någon som kan något och som dessutom kan visa att Greta har fel. Detta är i bästa fall ett tecken på att Expressen väter fingret, sätter det i luften och känner att det finns ett drag från andra hållet i klimatfrågan. Men därifrån till att Expressens egna reportrar skulle börja göra riktiga analyser av klimatfrågan, skriva kritiska artiklar, är det långt. Det kommer nog att dröja minst ett år till. Debattartikelns författare är Bjart Holtsmark, forskare på Norges Statistiska Centralbyrå. Holtsmark redovisar kända siffror på att dödsfallen i väderrelaterade inncidenter världen över snabbt har gått ner från 247 per år, per 1 miljon människor på 1920-talet till 58/miljon per år på 1960-talet och därefter genomsnittligt legat på i storleken ental per miljon invånare, och 2 per miljon invånare och år 2011-2018. Även inräknat att världens befolkning ökat under tiden, 1925 var vi cirka 2,5 miljarder människor och 2015 7,5 miljarder, har dödsfallen gått ner i absoluta tal. Det vill säga i snitt 617.000 människor omkomna varje år på grund av torka, stormar, orkaner, skogsbränder, kyla, värme och jordskred på 20-talet mot 15.000 i snitt per år hittills på 10-talet. Risken var 41 gånger större på 20-talet! Siffrorna på dödsfall är de Holtsmark redovisade och kommer från Center for Research on the Epidemiology of Disasters vid Université Catholique de Louvain som noterat sådana siffror sedan år 1900. Befolkningstalen är från en graf på Wikipedia. Även om det är lite felmarignal i dessa siffror är den omöjligen så stor att siffrornas inbördes relation blir missvisande. Nu var 1920-talet lite extremt, men det var så det var. Som Holtsmark skriver, om något är siffrorna från början av perioden sannolikt underrapporterade.

Kyla dödar! 2

Att kostnaderna för extremväder ökat beror helt och hållet på att vårt välstånd ökat, så att vi har mer saker som kan skadas och gå sönder. Dessutom är människan så dum att hon gärna bygger vid riskabla lägen, vid varma kuster. Tidigare var sådana områden fattiga och utan stora värden, just för att risken var stor för totalskada. Förnuftiga människor höll sig därifrån.

Amerikanska NOAA har registerat orkaner i Atlanten sedan 1950 och i Stilla Havet sedan 1970. Så här ser situationen ut för Atlanten. En liten ökning i antal stormar och orkaner, men mer otydlig bild när det gäller den totala energin ACE. För Stilla havet är någon ökning i antal svår att urskilja.

Kyla dödar! 3
Kyla dödar! 4

Även starka tornados, alltså virvelvindar över land, har minskat i USA.  

Kyla dödar! 5

År 2015 presenterade tidskriften The Lancet en studie gjord av Antonio Gasparrini och ett stort internationellt forskarteam, som redovisade att kyla fortfarande dödar betydligt fler än värme. Det gäller över hela klotet i alla undersökta länder, även de som ligger vid ekvatorn.

Kyla dödar! 6