Lena Hallengren och döden

Lena Hallengren och döden 1”Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera.”

Orden är Lena Hallengrens, Socialdemokrat och Socialminister på Socialdepartementet. Man kan läsa dem på socialdepartementets hemsida på regeringens web-plats.
Det är möjligt att den äldre delen av vår befolkning också skulle vilja lägga till epitetet svekfull.  Det är nämligen ett oomkullrunkeligt faktum att över 90 procent av dem som dött med covid-19 i Sverige är 70 år och äldre.

I GT kan man läsa: ”Äldre som lämnades att dö ensamma i sina rum, outbildade vikarier och sjuksköterskor som själva beslutade om vård i livets slutskede.
Vallehemmet i Skara kommun är ett av de äldreboenden som uppvisat stora brister vid Inspektionen för vård- och omsorgs granskning av landets särskilda boenden under pandemin.”

Allvarlig kritik med andra ord.
På grund av det allvarliga läget i Västra Götalands-regionen, rent allmänt, har det nu gått så långt att smittskyddsläkaren därstädes menar att munskydd skall användas av alla som nyttjar kollektivtrafiken.
Men enligt den gode doktorn är det väl kanske inte direkt för att hindra smittspridningen. Däremot är rådet en viktig markering för att göra folk medvetna om allvaret.

Jag är övertygad om att de som bodde och dog på Vallehemmet i Skara, samt deras anhöriga, skulle varit bättre betjänta av skarpa smittskyddsåtgärder och någon att hålla i handen än viktiga markeringar.

Lena Hallengren, Socialdemokrat och Socialminister, har i en artikel fått uttrycka sin besvikelse över att hon hålls som ansvarig för över 12000 människors död i förevarande pandemi. Givetvis var den siffran överdriven. Lena Hallengren kan bara hållas ansvarig för den andel av 11506 personer i gruppen 70 år och äldre som fått dö ensamma i sina rum efter det att outbildade vikarier och sjuksköterskor själva fattat beslut om vård i livets slutskede.
För dem kan man nämligen knappast påstå att vården och omsorgen fungerat. Eller ”funkat”, som nog Lena Hallengren lite modernare uttrycker sig. Hon har ju tydligen en lärarutbildning i bagaget och begriper att tala på ungdomars vis.

På Vallehemmet i Skara slår IVO¹ fast att vården av äldre med covid-19 eller misstänkt smitta inte varit sakkunnig och omsorgsfull. Sjuksköterskor och undersköterskor vittnar om dålig bemanning som bland annat medfört bristande dokumentation.
Höga vederbörande inom kommunen håller givetvis med och beklagar eländet. Lena Hallengren gråter ut i media och tycker sig orättvist behandlad eftersom hon beskylls för att vara högst ansvarig, hon som egentligen är en trevlig tjej som vill alla väl och har en oklanderlig värdegrund!

Problemen inom äldrevården kommer givetvis inte som en blixt från klar himmel. Att ministrar och kommunala chefer vill få det att framstå på det sättet är en helt annan sak.
Hallengren företräder ett parti vars ungdomsförbund på full allvar har föreslagit att äldreboenden ska ha mer vegansk och ”klimatsmart” kost. Politiker och chefer i Skara har givetvis varit höggradigt medvetna om att organisationerna varit i det närmaste anorektiska redan innan pandemin bröt ut. Precis som alla inom sjukvården med någon form av basal verklighetskontakt förstått att nedmonterade beredskapslager knappast är en lysande idé.

Det ska bli intressant och se om övriga partier i riksdagen vågar hålla socialdemokraterna ansvariga för sitt misslyckande när valrörelsen närmar sig.
En utfästelse jag kan göra som redaktör för Fri Debatt är att vi kommer jaga Lena Hallengren och hennes regeringskolleger med blåslampa och högaffel ända till valdagen. En sak ska nämligen den nuvarande regeringen ha klart för sig. Klassiska liberaler tar inte lätt på att man fuskar med medborgarnas rätt till ett värdigt liv, eller en värdig död!

  1. Inspektionen för vård- och omsorg