Ni som okritiskt stödjer Black Lives Matter, vet ni vad det är ni stöttar?

Ni som okritiskt stödjer Black Lives Matter, vet ni vad det är ni stöttar? 1

För några år sedan gjordes ett försök att importera den amerikanska rörelsen Black Lives Matter (BLM) till Sverige av det politiska partiet Feministiskt Initiativ med dragplåster som Timbuktu, Adam Tensta och Rashid Musa. Detta försök ledde som förväntat inte till någon succé eftersom de förhållanden ur vilka BLM uppstått och det som de säger sig kämpa för helt saknar relevans för det svenska samhället. Det finns ingenting i Sverige som motsvarar de amerikanska historiska realiteterna med att svarta för 155 år sedan i vissa delstater kunde hållas som slavar medan andra folkgrupper inte kunde det. Det finns ingen historia av att för 52 år sedan ha haft lagar i vissa delar av landet som syftat till att missgynna svarta medborgare. För 52 år sedan var dessutom antalet svarta i Sverige så få att det blir meningslöst att ens prata om dem som en grupp.

Men framför allt. I Sverige finns inga uppmärksammade fall på polisvåld mot svarta. Så vad har förändrats nu mot för några år sedan? Vad är det som gör att det idag ses som relevant att bland företag, myndigheter och privatpersoner gå ut och stötta BLM i Sverige? Varför ska svenska poliser böja knä, be om ursäkt och visa underdånighet mot svarta människor?

Varför ska svenskar i gemen göra det?

Hur kan man motivera upplopp, våld och skadegörelse i Sverige till stöd för BLM?

Det går naturligtvis inte.

Faktum är att frågan om polisvåld mot svarta som är BLM:s raison d’être, helt saknar grund i Sverige. Det är en fråga som var irrelevant 1865, 1969 och 2016. Inget tyder på att den helt plötsligt blivit relevant 2020 och låt oss för guds skull hoppas att den aldrig någonsin blir relevant i vårt land. Det är inte en relevant fråga i övriga delar av Europa heller för den delen och att direktöversätta den amerikanska rasdiskursen med ”whites” och ”blacks” till europeiska förhållanden är både ohistoriskt och oroväckande. Varför man skulle vilja importera ett annat samhälles rasmotsättningar övergår mitt förstånd.

Kan man ändå argumentera för att av alla grupper som behandlas illa i världen så är just polisvåldet mot svarta i USA något som är värt att kämpa för här i Sverige?

Absolut kan man det.

Jag skulle till och med säga att det är otroligt imponerande hur människor kan finna i sitt hjärta att hjälpa utsatta människor jorden runt, stötta dem med sina surt förvärvade pengar eller att som volontär hjälpa människor i nöd. Men innan man gör detta, innan man avkräver andra att göra detta, innan man ser till att människor som kritiserar rörelsen blir sparkade från jobb och uppdrag, bör man rimligtvis sätta sig in i vad det är man ställer sig bakom.

Jag ska erkänna att mitt engagemang för det amerikanska samhället inte är så stort att jag har, eller i framtiden kommer stötta någon politisk rörelse ”over there”. Men eftersom BLM nu blivit ett sådant fenomen här i Sverige och faktiskt påverkar även oss, känner jag mig tvungen att läsa på lite för att bilda mig en uppfattning i frågan. Då detta uppenbarligen är ett ämne som engagerar många så djupt har de flesta naturligtvis redan kunskaper om hur situationen ser ut men för mig var detta outforskad mark.

Om det finns ett systematiskt rasistiskt motiverat övervåld från vita mot svarta inom den amerikanska polisen borde det synas i statistiken. Ingen kan säga emot om man svart på vitt (no pun intended) visar hur fler svarta än vita utsätts för våld eller dödas av vita poliser. Tänk om den statistiken fanns att tillgå? Då skulle man bara slå upp den stort och tvinga polisen och andra rasistiska instutioner att reformeras. Den statistiken finns faktiskt så det är väldigt märkligt att man inte hör något om den nu när frågan är så brinnande (pun intended) het.

Givet hur det rapporteras i media tog jag för givet att fler svarta än vita dödas av polisen varje år men det visar sig förvånande nog att så inte är fallet.

Det är alltså fler vita än svarta som dödas av polisen varje år. Vart är medias artiklar om detta, vart är protesterna? I Minneapolis (alltså samma stad som det uppmärksammade fallet med George Floyd) blev en australiensisk kvinna skjuten till döds av en svart polis. Skillnaden i mediauppmärksamhet är minst sagt talande. Inga våldsamma protester mot polisen förekom efter denna fruktansvärda dödsskjutning, endast en fredlig protest av sörjande på platsen för händelsen. Däremot förekom det en del protester till stöd för polisen som sköt. Den stora skillnaden är kanske att George Floyds död filmades, det är trots allt en väldigt obehaglig och upprörande film och polisens teknik att hålla fast Floyd med knäet mot nacken ter sig i alla fall för mig som inte är insatt i hur praktiskt polisarbete går till som väldigt märklig och riskabel. När jag söker runt lite visar det sig dock att det finns en film som visar på ett snarlikt fall från 2016 som filmades av polisens egna kameror där en polis sitter med sitt knä mot en vit mans nacke tills han slutar andas. Mannen hette Tony Timpa, ett namn man borde komma ihåg kan man tycka, jag kan dock inte erinra mig att jag hört namnet tidigare. En liten sökning på DN ger en indikation på hur detta kan komma sig. George Floyd nämns i 198 artiklar, Tony Timpa nämns i noll.

Men givet att svarta utgör cirka 12% och vita cirka 62% av befolkningen i USA så är ändå svarta överrepresenterade vad gäller dödsfall i samband med polisingripanden.

2018

Man skulle kunna se detta som ett bevis på att polisen är rasistisk och därför dödar oproportionerligt många svarta. Men man skulle då i rättvisans namn också behöva konstatera att polisen är otroligt sexistisk. För att börja få någon rätsida på detta måste man rimligtvis börja med att ställa upp antalet potentiellt farliga arresteringar mot antalet dödsfall. Det blir självklart när man tar exemplet med kvinnorna i grafen ovan. Ingen tror på allvar att det skulle vara något form av manshat som driver polisen till att döda fler män än kvinnor, vi vet att män är överrepresenterade bland brott och speciellt våldsamma sådana som kan kräva våldsamma ingripanden från polisen.

Cirka 22% av våldsamma brott begicks 2018 av svarta fast de utgjorde 12 % av befolkningen. En tydlig överrepresentation som mycket väl kan förklara överrepresentationen i dödsfall vid gripanden. Asiater som utgör 6,3% av befolkningen stod för enbart 2,5% av de våldsamma brotten vilket stämmer rätt bra med underrepresentationen i dödsfall. Män som utgör mindre än hälften av befolkningen begår 77% av de våldsamma brotten. Så polisen kanske inte hatar män ändå, skönt att veta.

En studie från 2019 har tittat på om det fanns någon anti-svart bias vid polisskjutningar. Någon sådan kunde man dock inte hitta. ”We did not find evidence for anti-Black or anti-Hispanic disparity in police use of force across all shootings, and, if anything, found anti-White disparities when controlling for race-specific crime”.

Studien pekar också på att de flesta svarta som dödas vid polisingripanden dödas av svarta poliser precis som att det flesta vita dödas av vita poliser. Rätt självklart när man funderar lite närmare på det då poliskåren naturligtvis ofta speglar demografin i det område den verkar. Följer man medias bevakning är det dock lätt tro att polisen i USA nästan enbart består av vita.

Men har inte polisen ändå förutfattade meningar och agerar annorlunda beroende på den potentiella förbrytarens hudfärg. En studie från 2016 försökte ta reda på just detta, man ville se hur snabba poliserna vara att skjuta beroende på de misstänktas hudfärg, hur ”trigger happy” man var helt enkelt. Det visade sig att poliserna var långsammare att skjuta på svarta misstänkta än vita samt att de var mer benägna att skjuta obeväpnade vita. Man kan naturligtvis inte dra alltför långtgående slutsatser av en sådan simulerings-studie men det är ytterligare en indikation på att det förhärskande narrativet kanske inte är helt överensstämmande med verkligheten.

Jag antar att alla de medier, politiker, storföretag och överstatliga organisationer som ställer sig bakom BLM har duktiga statistiker och kriminologer anställda som tagit del av och analyserat data som en vanlig plebej som undertecknad varken har tillgång till eller kognitiv förmåga att tolka och utifrån detta intagit sina ståndpunkter. Men eftersom jag inte sett att de delat med sig av dessa kunskaper fick jag göra min egen lilla amatörundersökning och utifrån detta har jag svårt att se att det finns någon riktig grund för att så förbehållningslöst stötta rörelsen. Speciellt när man ser vad den i praktiken gör, man bränner byggnader, plundrar, misshandlar, mördar och river statyer.

Och ställer märkliga krav.

Vad är det ni stöttar egentligen?

David Strömberg