Ny Granne i Medielandskapet!

Ny Granne i Medielandskapet! 1

Vem trodde det kunde ske, att vänsterpartiet kom ut som swishhora?
Droppen som fick bägaren att rinna över var givetvis medieprojektet kallat Bulletin. På vänsterpartiets hemsida kan vi läsa att; ”Att högern backas upp av näringslivstoppar och miljardärer är inget nytt. Bulletin är bara ett i raden medieprojekt med syfte att vinna makt åt högern. Siktet är tydligt inställt på att vinna valet 2022.” (1)

Vänsterpartiet lider nämligen av den allvarliga intellektuella defekten att de av princip anser att privata pengar, alltså det man har kvar efter statens/regionens/kommunens brandskattning av inkomst/vinst, i princip är dåliga pengar som inte hur som helst ska få användas på det man själv finner för gott. Alldeles särskilt är det så om du inte är gravt vänsterbliven och har andra syften och mål i livet än att kvävas under den homogena filt av åsikter som erbjuds i de kretsarna.

I vänsterns tankevärld sker nämligen en magisk transformering av pengar från usch-usch till mums-mums om de betalas som skatt och transfereras genom en krånglig byråkrati styrd av godhjärtade politiker som begriper vad folk egentligen vill ha!

Vänsterpartiet har heller inget intresse av en fri åsiktsbildning eller ens fri debatt. Människor som tänker självständigt anser kommunister rent generellt vara suspekta typer som helst bör hållas kort och i riktigt ömmande fall erbjudas statsbetalda omskolningsläger.
Anledningen därtill är givetvis att kommunister håller en stark stat med totalt likriktade medborgare för att vara själva skapelsens krona.

Visserligen uppstår det en del absurda konsekvenser att vänsterblivna människors syn på hur saker och ting skall ordnas i samhället. Deras mani för att transferera pengar och bejaka en konstlad mångfald resulterar bland annat i att Svenska Dagbladet får presstöd eftersom den annars skulle dö sotdöden. För att nu inte samhället formligen ska explodera av kvasiborgerlig propaganda i SvD:s tappning kompenseras deras presstöd av att Ibn Rushd, ett muslimskt ”studieförbund” med islamistiska kopplingar, tar emot en hel del sköna skattepengar från Folkbildningsrådet.

I Ibn Rushds fall är det intressant att betänka nedanstående text från Wikipedia.

”Ju större boendesegregationen bland utrikes födda är, ju kortare tid arbetskraften utbildats och ju större andel som är född i andra länder än EU och USA är, desto högre är deltagandet i Ibn Rushd. Något liknande samband står inte att finna mellan dessa kommunfaktorer och de andra studieförbunden. Jämförelsen visar också att Ibn Rushds deltagare har en disponibel inkomst som är cirka 43 procent lägre än deltagare i övriga studieförbund. År 2014 var andelen av studieförbundets utrikes födda cirkeldeltagare 78 procent.” (2)

Givetvis passar det vänsterpartiet perfekt att omstörta det som vi känner som västerländsk och relativt fri kultur genom att låta lågt utbildade och fattiga muslimer förkovras av sina egna. Vad kan gå fel?

Det leder oss in på vänsterblivenhetens syn på fri åsiktsbildning.
Helst av allt, själva idealtillståndet, är givetvis att alla tycker lika om allt. I en värld där alla klasser, möjligen förutom den politiska härskarklassen som vet bäst, har upphört att existera finns givetvis inga åsiktsskillnader. Generellt är historien föremål för ständig omprövning så den passar dagens rådande narrativ. Kristen västerländsk religion är död eftersom den bygger på vithet. Afroamerikaners kristendom kan fördras eftersom de av princip är förtryckta och gospel är medryckande. Visserligen kan kanske islamism anses något främmande, men så länge de flesta terrordåden sker utomlands och endast undantagsvisa balkongfall noteras i Sverige är det i sin ordning.

Statsstyrd, det vill säga skattefinansierad, television kontrollerar medielandskapet och pumpar via olika plattformar ut det som för tillfället passar makthavarna. En del reklamfinansierade reklamkanaler garanteras nådigt sändningstillstånd för att producera televisionsprogram om bilbärgare och dysfunktionella plastikopererade människor som stängs in på lyxhotell för olika typer av partnerbyten.
Man kan tänka sig att även SvD hålls under armarna för att det inte skall bli rent upproriskt på den lite högrare sidan i svensk politik, tänk mångfald!

Högre utbildning kontrolleras givetvis från GenusCentralen på Södertörns högskola. Samtliga utbildningar på universitet och högskolor förlängs med minst 6 månader för att studenterna ska få nödvändig skolning.

Men där är vi inte än. Vänsterpartiet håller dock, än så länge, god min i elakt spel och beslutar sig för att gå på sporten för att i akt och mening stoppa det svenska medielandskapet att driva mer åt höger.
Man får tillåta sig att fundera över två saker. För det första hur länge det dröjer innan vänsterpartiet lyckats pressa de andra socialisterna i Sveriges riksdag att utverka något nytt bidrag, i akt och mening att undvika nästa oundvikliga hot om regeringskris, för att slippa ta emot swishbidrag i kampen mot högern. För det andra, hur höger är egentligen Bulletin?

Den sistnämnda frågeställningen är ännu så länge något oklar. Det beror bland annat på hur man definierar själva begreppet ”höger”. Men att en av spelarna i bakgrunden är forskaren Tino Sanandaji, som ibland jobbar som ”rådgivare åt tech-företag i Silicon Valley”, ger kanske vid handen att de riktigt frihetliga idealen kanske inte hålls så högt.
Att den ansvariga utgivaren, Paulina Neuding av denna Tino Sanandaji fått den specifika förhållningsregeln att titta närmare på New York Times modell bådar inte heller gott inför framtiden…(3)

Nu ska vi emellertid inte måla fan på väggen. Allt som får vänsterpartiet att swishhora måste ur ett frihetligt perspektiv välkomnas med glädje.
Vi säger alltså välkommen till Bulletin och hoppas att det blir något bra av det!

1. Västerpartiet
2. Ibn Rushd Wikipedia
3. Pulina Neuding, Bulletin