Om Fri Debatt

Om Fri Debatt 1
Fri Debatt har med denna text publicerat 189 artiklar under de knappa sju månader vi publicerat oss på nätet. Texterna kan mycket väl sammanfattas av vår devis: Fri debatt är en tidskrift för frihetlig idédebatt. Inriktningen är oberoende klassiskt liberal, och vi enas under devisen: mindre stat, mer civilsamhälle.

Något som förtjänar att påpekas är att Fri Debatt ägs av Klassiskt liberala partiet men drivs oberoende av dess partiprogram. Det ger oss frihet att ta ut svängarna och testa gränserna. Det ligger s.a.s. inte i Klassiskt liberala partiets intresse att en partistyrelse granskar den ideologiska stringensen i en frihetlig idédebatt.

En del texter vi publicerat har verkligen fått folk att tända till. Det har bl.a. framförts krav på att medlemmar borde uteslutas från Klassiskt liberala partiet. På partiets Facebook har vi varit tvungna att be folk sluta beskylla varandra för att vara ryska troll. Den vanligaste invändningen mot mina texter är att dom är tramsiga.

Om vi ska bena ut lite vad som gäller för en frihetlig idédebatt, publicering på Fri Debatt, kommentarer på Facebook och tramsiga texter vill jag påpeka en del saker.

En frihetlig idédebatt måste per definition ha extremt högt i tak. Jämfört med partierna som framlever ett däst och bekvämt liv i landets riksdag, regioner och kommuner står vi extremt långt ut på högerkanten. Våra åsikter, hur naturliga dom än framstår för oss, är för många andra politisk dynamit. Från tid till annan kommer brännheta frågor att avhandlas. Skribenten kanske anlägger ett perspektiv som man inte tänkt på själv och som uppfattas som väldigt kontroversiellt.

För publicering på Fri Debatt gäller för skribenten att man följer svensk lag och sitt egna sunda förnuft. Gästskribenter publiceras inte med automatik. Den som skickar in text till redaktionen ombeds vänligen bifoga sina kontaktuppgifter.

När det gäller kommentarer på Facebook skulle jag önska att alla kunde hålla samma ton som vuxna människor gör i ett normalt fungerande umgänge. Sist och slutligen är det så att det inte är fråga om att försöka platta till varandra. Vi håller på med ett frivilligt åsiktsutbyte, inte att bekriga varandra.

När det gäller mina egna tramsiga texter är det så att vi försöker ha en viss spännvidd på materialet. Allt kan inte, hur gärna man än vill, vara djuplodande politiska och filosofiska analyser. Inom den frihetliga rörelsen måste vi kunna attrahera fler än alla allvarliga tänkare för att få fart på verksamheten.

Sist men inte minst, varför publicerar Klassiskt liberala partiet alla texter från Fri Debatt på sin Facebook? Svaret är enklare än man kan tro. Fri Debatt ägs av Klassiskt liberala partiet och har allt intresse i världen av att publicera materialet. Klassiskt liberala partiet ska ju, om nu någon alls skulle göra det, stå för åsikts- och yttrandefrihet.

Är du själv sugen på att skriva något välkomnar vi på redaktionen alla bidrag till (och för en) Fri Debatt.