Dagens Groda

Dagens Groda 1
Vår klimatminister Isabella Lövin håller på att packa väskan inför toppmötet i Madrid. Eftersom hon till skillnad från dom mer renläriga inom den s.k. miljörörelsen inte väljer att segla till mötet, har hon tid att nådigt uttala sig om sakernas tillstånd i SvD.

Vi får bl.a. veta att Isabella Lövin har en stor respekt för Greta. Att en svensk klimatminister från miljöpartiet uttalade något annat vore givetvis själva definitionen av politiskt självmord. Vidare bara måste hon (Isabella Lövin) tro allt hon kan på vi kan uppnå det så kallade 1,5-gradersmålet. Detta även om forskarna tydligen menar att fönstret snabbt håller på att stängas.

I reportaget tas också det av EU-parlamentet nyligen beslutade klimatnödläget upp. Givetvis av yttersta vikt det också. Precis som att länder vars ekonomi vilar på olja och gas lömskt framför andra synpunkter på sakernas tillstånd. Isabella Lövin drar sig faktiskt inte heller för att dra en halsbrytande parallell till tobaksindustrins långdragna försök att påstå att rökning var helt ofarligt.

Allt detta må ändå vara förlåtet. Isabella Lövin är ju ändå ändå miljöpartist och statsråd i en av svensk historias intellektuellt svagaste och mest bakbundna socialistiska regeringsbildningar.

Vad som bekymrar mig är följande uttalande; ”Om man inte oroar sig är man inte klok…”

Jag får väl i sammanhanget påpeka att undertecknad av läkarvetenskapen tidigare bedömdes så skvatt galen att inlåsning på psykiatrisk klinik, ECT-behandling och tung medicinering bedömdes nödvändig för att rätta upp läget.

Menar alltså Isabella Lövin, på fullt allvar, att en stor del av befolkningen i Sverige och annorstädes har behov av psykiatrisk vård?

Självklart är så inte fallet, inte direkt iallafall. Isabella Lövin lider bara av långt gången vänsterism och klimathysteri. Då hjälper föga att man lyckats skrapa ihop högskolepoäng i så disparata ämnen som italienska, statsvetenskap och sociologi. För kännedom så blev det en termin filmvetenskap också. Kanske var det där och då hon lärde sig vikten av kraftfulla och kraftigt förenklade uttalanden?

Emellertid passar det sig dåligt för makthavare av Lövins kaliber, även om hennes titel som vice statsminister endast är av rent formell karaktär, att uttala att människor mer eller mindre är dumma i huvudet.

Den historiska erfarenheten, framför allt i forna Sovjetunionen, lär oss att det kan gå hemskt fel när politisk opposition ses som psykiatrisk sjukdom.

Isabella Lövin är för många människor, tro det eller ej, en sorts ideologisk förebild. Jag tror att dessa nu får vatten på sina kvarnar och skruvar till sin retorik ännu hårdare. Det är det sista vi behöver.

Jag emotser Isabella Lövins snara ursäkt för uttalandet att en stor del av Sveriges och världens befolkning inte skulle vara kloka!