PISA mätningen 2018, ger Greta rätt!

PISA mätningen 2018, ger Greta rätt! 1

Idag klockan 09.00 presenterades den internationella PISA-mätningen som redovisar skolresultaten för en mängd länder i världen. De högsta värden som uppmätts ligger högt i intervallet 500, strax under 600 poäng. Det är Kina som utmärker sig. Lägst hamnar Filipinerna, strax över 300. Se bilden ovan, jag har strukit under Sverige med ett blått streck, så ni ska få lätt att hitta.

Det är tre ämnen som mäts, språk, matematik och naturvetenskap. Sverige ligger tillsammans med flera av västvärldens länder inom intervallet 500-520. Utifrån språkresultatet, vår bästa gren, ligger vi på elfte plats. Där ungefär har vi legat länge, med små förändringar. Det enda som sticker ut är det svenska resultatet i naturvetenskap. Vi får 499 och borde ligga på nittonde plats, skulle sorteringen göras efter resultat i naturvetenskap.

Detta är oroande och kan vara en delförklaring till att svenskar är oroliga för klimatet. Folket i gemen har helt enkelt för dåliga kunskaper i naturvetenskap och blir lätt offer för alarmistiska opinioner och strömningar.

Uttryckt på ett annat sätt. Greta har förmodligen rätt. Det är ingen idé att gå till skolan om man vill lära sig något inom naturvetenskap, för lärarna klarar inte av att skilja vetenskap från politik och propaganda. Däremot kan hon tacka sina språklärare för att hon så galant klarat att göra internationell karriär på okunskap i den naturvetenskapliga frågan om klimatets utveckling.