Om Klimatförändringen

Om Klimatförändringen 1Dagens gästskribent är B. Stymer.

Varför detta tjat om att klimatet ändras? Det vet väl alla som har något att tänka med. De som inte har det borde titta ut genom fönstret och se att det ändras.

Klimatet ändras varje sekund och har gjort så i miljoner år. De som har lyssnat i grundskolan fick reda på hur och varför ändringen sker. Medier vägrar alltid att nämna fakta om klimatet och tubbar läsarna att tro på klimatkatastrof beroende på att mänskligt utsläppt av CO2 leder till en katastrofal uppvärmning av atmosfären.

Här är fakta om uppvärmningen.

Om Klimatförändringen 2

Varför ljuger medier om uppvärmning?

Alla läsare som följt informationen om klimatändringen har noterat att tidningen The Guardian driver tesen om katastrofen in absurdum. Där är det mesta ren lögn som en mängd författare till s.k. undersökningar får betalt för. Varför måste medier upprepa dumheterna?

Varför informerar medier inte om den kommande katastrofen då befolkningen kommer att vara utan säker el om politikerna får hållas med sitt stolleprov om förändring av hela samhället till ett s.k. fossilfritt eller hållbart sådant.

Varför inte visa fakta från Svensk Kraftnät Kontrollrummet 1.2.2021

Om Klimatförändringen 3

Där visas att energiministern ljuger och att landets produktion av el inte räcker när det är kallt och det blåser lite.

Medier borde fråga politiker hur elförsörjningen som redan är för liten kommer att räcka när kärnkraften beslutat av en minoritet i Riksdagen skall stängas 2040.

Medier borde upplysa politiken om att graferna från Svensk Kraftnät Kontrollrummet visar att vattenkraften kan maximalt ge

12600 MW vilket redan nu inte kan helt balansera dagens el från 4200 vindkraftverk, än mindre när all el från kärnkraftverken skall ersättas av över 8 000 tusen nya vindkraftverk som även de ger el bara när det blåser medan samhället måste ha el varje sekund.

Grafen kan också visa att all el från vindkraftverken oftast exporteras när det inte är kallt. Vilket innebär att medborgarna har tvingats betala miljarder för något som de inte fått nytta av utan bara fått tinitus och sin natur förstörd.

https://www.energiforetagen.se/statistik/kraftlaget/  visar att hälften av vattenkraften redan är förbrukad i februari.

 

Varför inte informera om fakta som vetenskapen visar om uppvärmningen av atmosfären?

Om Klimatförändringen 4

Tyvärr går vi mot kallare klimat och definitivt mot en ny istid precis som jorden har gått 10 gånger den senaste miljonen år.

Media borde informera om att uppvärmningen avstannade 1998 vilket visas av mätningar från satelliter.

Media borde informera om att vetenskapliga försök visat att andelen CO2 i atmosfären borde höjas till över 600 ppm för att optimera jordens växtlighet.

Nu när mänskligheten har plågats ett helt år av Coronaepedemin, vilket lett till att mänskligt utsläpp av CO2 genom flyg, motortrafik, arbete, o.s.v. har minskat runt hela jorden, borde media fråga efter satellitmätningar av atmosfärens temperatur. Om det då visar sig att ingen förändring kan mätas faller hela IPCC:s skrämselpropaganda, faller också hela de skrämdas politik om nödvändigheten av att förändra samhället, faller behovet att bygga vindkraftverk. Startas sedan de stängda kärnkraftverken igen faller behovet av el från vindkraften och behovet av nya kraftledningar. Tillsammantaget faller nödvändigheten att medborgarna tvingas betala uppemot 1000 miljarder. 3.3.2021 meddelar IEA att ” Världens utsläpp är på väg tillbaka till samma nivå som före pandemin – och till och med högre.”

Sedan kan vårt samhälle ta sig ur den systemkollaps som vi nu ser varje dag.

Regeringen måste svara på frågan med vilka åtgärder vårt samhälle omedelbart skall återställas från vanföreställningen om farligt CO2 i atmosfären.

Medier borde hålla sig för goda för att sprida lögner och för att vilseleda läsare om ett hot som inte finns..