Våld och Vapen

Våld och Vapen 1I Sverige har en stegrad debatt om skjutvapen pågått i många år. Den är dessutom rejält spretig. Polisen och politiker vill få bort skjutvapen från gatorna genom att göra det allt svårare att lagligt äga vapen. Man har också sett till att praxis i domstol är att självförsvar med sitt lagligt ägda vapen inte är tillåtet. Många är nöjda med denna policy, exempelvis sossar och miljöpartister.

Samtidigt kan jägare och skyttar vittna om att bagateller i regelverk och tillämpning sammantaget snart gjort det omöjligt att utöva de fritidsintressen man har vapnen till. Förutom direkt svåra krav att äga ett vapen finns det också en mängd krav om förvaring och handhavande samt för tillbehör och ammunition, som rättsväsendet gärna använder för att straffa skötsamma med borgare med. Inte för att man utgjort någon fara, utan för teknikaliteter som aldrig utgjort fara för någon.

Men att göra det svårt att äga skjutvapen och omöjligt att försvara sig med dem gör inte ett smack för att få bort knivvåldet från gatorna. Knivvåld som mer än tillräckligt ofta utförs av muslimer och riktar sig mot svenskar. Det är heller ingen tillfällighet att så sker. Kniven är ett bladvapen liksom svärdet och för många muslimer finns det stöd i koranen att förgöra sina fiender med ett sådant vapen. Det är en del av rättfärdig jihad, om man så vill.

Många laglydiga medborgare har tagit bladet från munnen och kräver på debattforum och sociala medier att svenskar få rätt att skydda sig med hjälp av skjutvapen. Istället för att försöka lagstifta bort våld och terrorism genom att förbjuda legalt vapenägande och nödvärn, kanske det är dags att börja i motsatta änden. Alla får ha skjutvapen! Det är inte så konstigt som det i förstone låter. Istället för att straffa skötsamma medborgare för petitesser och därmed göra dem försvarslösa mot våldsverkare granskar man varje episod i efterhand. Varje avlossat skott mot människa utreds utifrån nödvändighet. Omotiverat skott ger långvarigt fängelsestraff!

Jag förutspår, utifrån bland annat amerikanska erfarenheter följande:
Mindre än hälften av alla människor kommer att skaffa vapen för självförsvar.
Kraftigt sänkt brottslighet redan när 20-33% av hushållen har ett vapen.
Brottslingar kommer att bli mycket mer försiktiga, eftersom att bli skjuten med risk för död eller livslång skada gör mycket mer ont än fotboja eller 6 månader på öppen anstalt.

Alla måste tänka över om de ska ha vapen eller ej, vilka situationer de för egen del kan tänka sig att bruka vapen, vad de är beredda att göra för att undvika en situation där de akut tvingas välja att använda sitt vapen eller ej, etc.

Man skulle kunna göra ett experiment. Tillåt alla boende i Vetlanda (eller annan lämplig kommun) att skaffa och bära skjutvapen, även dolt, för självförsvar. Inget krav på förkunskap eller dokumenterad skicklighet. Nu snackar vi realistiskt experiment! De frivilliga skytteorganisationerna ges visst stöd för att hålla kurser i säker vapenhantering och strategier kring självförsvar. Vapnen får inte medföras utanför kommungränsen. Meddela försöket i media och anslå skyltar vid alla infarter till kommunen så att alla är medvetna om förhållandet. Om jag har rätt kommer vi troligen att se utvärderingsbara effekter inom bara ett år eller två.