Öppet brev till Sveriges Regering

Öppet brev till Sveriges Regering 1

15.11.2019

Till

Sveriges regering

forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

registrator@regeringskansliet.se

statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

För kännedom till

Media

Riksdagspartier

 

För andra gången svarar mig en departementssekreterare, Daniel Andersson, Johanna Lundgren, när jag med stöd av offentlighetsprincipen begär information om varför Sveriges statsminister tar skattepengar från skola och omsorg och skickar 8 miljarder till en s.k. grön fond i FN och information om namn på de politiker som står bakom beslutet.

Frågan varför han tar pengar besvaras med påståendet att jordens befolkning står inför en klimatkatastrof som orsakas av mängden CO2 i atmosfären som därför måste minskas. Påståendet är falskt och det borde alla som hade lyssnat i skolan veta. Folkskolan, enhetsskolan grundskola, när läraren undervisade om att jordens ändrade klimat, sommar och vinter, berodde på omloppsbanan runt solen.

Det är märkligt att så många av dagens politiker inte lyssnade då. Nu inbillar de sig att klimatet kan ändras genom att bygga vindkraftverk i Sverige därför att andra politiker i FN, som av andra grunder inte lyssnat på vad som avgör jordens klimat, påstår att livets gas, CO2 som i atmosfären finns i alldeles för lite av, kan värma hela jorden så allt liv dödas. När vi frågar om och med hur mycket vindkraftverken påverkat klimatet får vi naturligtvis inte svar.

Däremot är det inte alls märkligt att så många säger sig tro på politikernas klimatdumhet därför att de alla belönas därför med skattepengar och fina tjänster.

Men märkligt är också hur media sviker sin plikt att sakligt informera om den enkla sanningen om klimatet istället för att gå vilse i behovet av att älta snusk och rusk.

Sveriges regering och därmed hela Sverige befinner sig i fritt fall även utan klimatnojan, men den spär på fallet.

Varför låtsas regeringen att det finns bindande beslut i Parisavtalet att Sverige skall skicka pengar? Forskaren Lomborg har beräknat att om alla stater som undertecknat Parisöverenskommelsen verkligen genomför de åtgärder de lovat så kommer jordens klimat att eventuellt påverkas med 0,05 grader Celsius år 2010. För detta strunt skall vi medborgare godta att pengar saknas i skolan och på vården där främst våra gamla får lida i smutsiga sängar. Det gör vi inte.

Även denna min begäran om att inte kasta bort våra skattepengar kommer att hamna i papperskorgen.

Men när klimatet blir kallare efter 2020 kommer vi, som motsätter oss klimatdumheterna, att verka för att ansvariga politiker och medlöparna kommer att ställas till svars.

Med hjälp av Internet kommer det att vara möjligt.

B.Stymer