P-pillrets konsekvenser

P-pillrets konsekvenser 1

Mina vänner, vid det här laget så är det troligtvis vida känt att jag anser att var man bör hålla sig med ett avelsstall av dygdiga kvinnor vars liv och leverne utgörs av att föda barn och sköta hemmet (om du råkar ha ägandeskap över en dotter eller syster med en rekorderlig stamtavla så får du gärna maila till renrasigaungmöarsökes@peakyamnaya.hingst) så att de ärofullt gör sin plikt för att vinna livmoderskriget [1]. Trots det så misstänker  jag att vissa läsare kommer finna misshag i att jag nu avser att sparka på ännu en helig ko, nämligen p-pillret.

”Den där förbaskade superfascisten Simu vill ta ifrån kvinnor deras valfrihet!”

Jag finner det mycket märkligt att p-pillret är ett så nedtonat diskussionsämne. De enda som egentligen talar om det är renläriga kristna och deras feministiska belackare som enagerar sig i diskussioner ur ett väldigt snävt perspektiv, det förändrar dock inte det faktum att p-pillret är ett högst intressant ämne av två skäl, dels för att pillret omkullkastar den incitamentstruktur som styrt oss sedan tidernas begynnelse och dels för att pillret har en direkta påverka på kvinnors hälsa och beteende. Att då inte tala om hur pillret påverkar samhället är nästintill kriminellt.

Det som föranledde dessa tankar är den utmärkta intervjun Dave Asprey gjorde på Bulletproof radio med Jolene Brighten där de går igenom pillrets negativa effekter.

Pillrets effekter är allt från ökad cancerrisk och autoimmuna sjukdomar till accelererat åldrande och munsår men det mest fascinerande är hur det påverkar kvinnors beteende (vilken överraskning att beteende förändras av att man dribblar med hormonnivåer…). I ett fall av synkronicitet så hamnade även den här artikeln [2] i mitt blickfång och jag delar nedan med mig av några intressanta stycken:

A growing body of research suggests that HC use may be associated with important structural and functional differences in brains areas important for executive function and the cognitive control of behaviour.

They found the women who took birth control pills were up to three times more likely to develop depression compared to those who never took any.

Studies have suggested changing levels of these sex hormones, particularly progesterone, impacts areas of the brain that control cognitive functioning and the processing of emotions.

HC users have been shown to have decreased connectivity in the brain’s executive control network, responsible for paying attention, organising and planning, initiating tasks, regulating emotions and keeping self-control.

Concluding their findings, the authors wrote: ’These results suggest that HC use may affect women’s perseverance on simple and challenging tasks.’

I den ovan nämnda podcasten så nämns även att p-piller influerar partnerselektion, kvinnor som äter p-piller attraheras nämligen mer av feromonerna från män som är lika dem själva genetiskt jämfört med kvinnor som ej knaprar piller, med andra ord så gynnar p-piller dysgenisk parbildning.

Idag verkar p-piller vara ungefär som olika sorters psykofarmaka, de skrivs ut direkt man har lite ont i tummen. I norden tar idag mer än varannan 19 årig tjej p-piller [3] och var tredje kvinna i åldern 15 – 49 men det räcker inte, för att verkligen få ut pillrena så kryddar staten med detta erbjudandet:

I Västra Götalandsregionen är alla hormonella preventivmedel subventionerade för kvinnor upp till 25 år. Det kostar som mest 100 kronor per år, oavsett sort.

Det vi högerextremister måste fråga oss är vilka konsekvenser det egentligen får. Om man godtar de rön som jag presenterat ovan så ser vi alltså att kvinnor blir viljesvagare, funktionellt mer korkade och med en ökad benägenhet att reagera på sina känslor när de äter p-piller, kort sagt så får de högre tidspreferens [4] och beteer sig mer irrationellt. Vet vi några andra som  agerar på det viset? Jo vänsterblivna människor! Ser vi här en delförklaring till den skrämmande stora skillnaden mellan kvinnor och mäns politiska preferenser?

P-pillrets konsekvenser 2

Det vore mycket intressant med en studie som undersöker huruvida man kan se någon skillnad i partisympatier mellan kvinnor som tar p-piller och kvinnor som inte gör det. Kan p-piller verkligen vara en delförklaring till de svenska kvinnornas kollektiva vansinne så kan mycket vara vunnet.

I det här inlägget har jag inte ens bemödat mig med att beröra hur p-pillrets existens påverkar incitamentsstrukturen för både män och kvinnor vilket även det förstår vår tidspreferens och förskjuter samhället vänsterut (vilket förklarar varför vänstern reagerar så oerhört hysteriskt varje gång man ifrågasättet fenomenet), jag kanske återkommer till den frågan i något framtida inlägg, men de omedelbara och direkta hormonella effekterna på beteendet är om något faktiskt ännu intressantare. TANSTAAFL [5] ger sig helt enkelt återigen till känna i sin vidare bemärkelse.

Om du som läser detta äter p-piller eller har en kvinna som gör det så uppmanar jag er att slänga pillren i soptunnan och istället undersöka exempelvis Natural Cycles. Det kommer göra susen för er mentala hälsa och för utsikterna till ett långt och hälsosamt liv tillsammans.

  1. Magnus Jönsson – Livmoderskriget en fortsättning…
  2. Daily Mail – Could the Pill be sabotaging your success? Study finds women on hormonal contraceptives ’give up easier’ when they have to use their brains for maths and problem solving 
  3. Sahlgrenska – Unik kartläggning av nordiska kvinnors preventivmedelsanvändning
  4. Wikipedia – Time preference
  5. Wikipedia – There ain’t no such thing as a free lunch