Livmoderskriget, en fortsättning…..

Livmoderskriget, en fortsättning..... 1Det sägs att ordförande Persson, Göran Persson alltså, en gång fick ögonen på grafen som beskrev ett tydligt samband mellan ett lands BNP och andelen av befolkningen i landet som var högskola/universitetsutbildade. Ur hans perspektiv, det snävt okritiskt socialistiska, var saken därmed klar. Om vi alla och envar får en högre examina kommer landets vägar att kunna beläggas med guld, i åarna skulle mjölk och honung flyta!

Förutom att grafen beskriver sakernas tillstånd i utvecklingsländer så kom den förbenade verkligheten i Sverige mellan Göran Perssons dröm om det perfekta samhället och utvecklingen som sådan.

När det gäller sakernas tillstånd i Sverige kan jag direkt ge mig ut på minerad mark och förvänta mig direktverkande eldgivning från både höger och vänster genom att påstå följande: en del av de utbildningar som för närvarande ges på högskolenivå hör inte hemma där. Har vi till exempel behov av fastighetsmäklare och förskolelärare med högskoleutbildning? Genusvetenskap är en ännu större käpphäst, förskolelärare och fastighetsmäklare har sannolikt jobb att gå till efter avslutat utbildning, att fundera över. Sannolikt är det så att normalbegåvade studenter inom de flesta samhällsvetenskapliga disciplinerna efter avslutad kandidatexamen på universitetsnivå bör kunna anlägga ett vetenskapligt och kritiskt perspektiv utan att det krävs specialutbildning på området. Om inte, ja då är studenterna intellektuellt underpresterande och olämpliga för kandidatexamen. Alternativt är utbildningarna på högre nivå så fruktansvärt undermåliga att utbildningsanordnaren varken bör ha examinationsrätt eller betalt för arbetet som utförs.

För att slänga ännu mer bränsle på den elitistiska brasan som lyser upp min vardag här ute i högermörkret vill jag påstå följande! Det finns ett klart samband mellan kvinnors födelsetal och utbildningsnivå, ju högre utbildning desto lägre födelsetal.
Innan jag driver den allra vänstraste delen av Fri Debatts läsare till vansinne vill jag referera till denna undersökning. Där framgår tydligt att högre utbildning hos kvinnor inom varje given etnisk grupp innebär ett lägre barnafödande. Rapporten torde vara okontroversiell eftersom den beskriver verkligheten i USA.

Min kollega Mats Jangdal skrev i söndagens Fri Debatt;

”Allt mer tyder dock på att muslimer som får del av västvärldens förmåner inte sänker sina födelsetal. Tvärtom ökar de snabbare i befolkningsmängd till följd av bättre kvinnohälsa och lägre barnadödlighet. Dessutom sprider sig fortfarande islam i fattiga delar av världen, i synnerhet i Afrika.

Men islam importeras också till västvärlden med de stora migrantströmmar som politikerna godkänt. Inom islam finns bara Koranen och mullornas uttolkning att kvinnan är underordnad mannen och att det är muslimens skyldighet att sprida islam.”

Samtidigt konstateras det i denna undersökning att just muslimer har den lägsta utbildningsnivån tillsammans med hinduer. Särskilt tydligt är detta i sub-Sahariska Afrika där 65% (!) av muslimska kvinnor saknar formell skolutbildning, motsvarande siffra för kristna kvinnor är 28% (åldersgrupp 25-34 år). Undersökningen visar på att problemet minskar, men det sker långsamt och skillnaden mellan män och kvinnor består. En annan intressant aspekt av undersökningen är att Sverige inte lämnat ut några siffror. Möjligen beror detta på att genuscertifierade mångfaldspolitiker (och byråkrater) inte i onödan önskar bidra till stigmatiseringen av den i Sverige växande populationen utövare av den muslimska läran.

Några tveksamheter om att muslimska kvinnor i sub Sahariska Afrika föder fler barn än sina kristna systrar råder det ingen tveksamhet om för den som läser denna rapport. Jag citerar från rapportens slutsats: ”Because there is little difference in fertility between Catholics and Protestants, but fertility is typically higher for Muslims, the analysis concentrates on Muslim – non-Muslim differences in 17 countries in the region.”

I den första rapporten kan man återvända till Europa. Där konstaterar vi att det tycks råda en betydande skillnad i fördelningen av lågt utbildade muslimer mellan olika europeiska länder.  Ungern, Slovakien och Irland är de länder som leder tävlingen i att ha en muslimsk population som i genomsnitt har en längre utbildning än icke-muslimerna! Hur det ser ut i Sverige finns det som sagt ingen data på. Men att länder som på senare år tagit emot stora mängder muslimska immigranter har problem med att dessa är lågt utbildade framgår tydligt.

Hur ett framtida scenario kan te sig går det att läsa om här. Även i ”zero migration scenario” kommer Sveriges befolkning 2050 att bestå av 11,1% muslimer. Om siffran 8,1% från 2016 stämmer innebär det alltså en ökning med 37%!! Att tala om livmoderskrig är alltså fullt rimligt.

Vad politiker brukar säga om ”betydande utmaningar” verkar alltså hålla streck. Synd bara att samma politiker blundar för det faktum att den muslimska läran som sprids och upprätthålls i särskilt utsatta områden, både i sub Sahariska Afrika och i Sverige, går ut på att hålla muslimska kvinnor kort och outbildade. Det tycks vara så att inga genusfantomer i hela världen kan få den genomsnittlige manlige utövaren av denna tro att begripa att kvinnor är människor de också. Alternativet lär väl vara att föräldrar som kan bevisa sin nordiska härkomst intill 16 led får särskilda subventioner om de föder fler än de 1,85 barn som är den senaste officiella siffran (2016) som jag hittat.

Eller så ser man till att inte subventionera migrationsströmmar. Vi kan arbeta för ett samhälle där människor jobbar för sitt uppehälle istället för att transferera pengar genom otympliga statliga system. Vi ser till att den som kommer utomlands ifrån tillför oss något, inte att personen innebär en kostnad. Sist men inte minst, i Sverige till skillnad från många muslimska länder, betraktar vi kvinnor som människor. Inte som barnalstringsmaskiner.