Livmoderskriget, islam, Kina – en framtidsspaning

Livmoderskriget, islam, Kina - en framtidsspaning 1

Befolkningsutveckling
Det spelar i verkligheten ingen roll hur siffrorna ser ut vid startpunkten. Har vi två olika grupper, varav den ena utvecklas med 0 eller 1% per år och den andra med 2 % eller mer varje år och det förhållandet håller i sig över tid. Då kommer den gruppen med större tillväxt att vid något tillfälle att bli större än den med lägre. Det är enkel matematik.

Bakgrund
Man kunde redan på 60-talet oroas över att födelsetalen i Afrika inte gick ner. Hur ska de få mat att mätta alla människor? kunde man tänka, utan att vara rasist. Ingen tänkte att de 60 år senare skulle strömma i massor mot Europa. Vi har i mer än 50 år sett att födelsetalen i västvärlden sjunkit och/eller ligger konsekvent lågt. Man har tillskrivit fenomenet flera orsaker, som minskad barnadödlighet, god hälso- och sjukvård, kvinnor i förvärvslivet, med mera.

Projektioner
Därav har man ställt upp teorin att alla delar av världen som får del av västvärldens framgångar kommer att reagera likadant. Hans Rosling är en av dem som blivit uppskattad för denna information. Bland dem som salufört det motsatta budskapet fanns i Sverige tidigare Georg Borgström och i USA fortfarande Paul Ehrlich, som hävdar att världens befolkning ökar för mycket och egentligen borde reduceras.

Ingen av dem gjorde skillnad på olika grupper i världen utifrån religion. Möjligen för att man med viss eftersläpning kunde se att födelsetalen sjönk även i katolska länder, trots att Påven där förbjudit både preventivmedel och abort.

Islam
Allt mer tyder dock på att muslimer som får del av västvärldens förmåner inte sänker sina födelsetal. Tvärtom ökar de snabbare i befolkningsmängd till följd av bättre kvinnohälsa och lägre barnadödlighet. Dessutom sprider sig fortfarande islam i fattiga delar av världen, i synnerhet i Afrika.

Men islam importeras också till västvärlden med de stora migranstströmmar som politikerna godkänt. Inom islam finns bara Koranen och mullornas uttolkning att kvinnan är underordnad mannen och att det är muslimens skyldighet att sprida islam. Hans Jensevik har en pedagogisk beskrivning av hur den muslimska befolkningsökningen jämförs med den traditionellt svenska. Han kallar delen med födelsetal för livmoderskriget.

Europa

Katerina Janouch har varnat för ett lågintensivt inbördeskrig. Bruce Bawer har i decennier varnat Europa för islamiseringen. En del av varningen gäller att Europa kanske inte ens vaknar till nödvändigheten av ett fullskaligt inbördeskrig mot islam innan det är för sent. Islam accepterar till skillnad från andra religioner inte den världsliga maktens, demokratins överordning och spelregler. Även om vissa muslimer gör det, så gör inte religionen i sig och dess styrande ämbetsmän det. Hans oro nu är att Sverige kanske redan har passerat en punkt utan återvändo.

Kina

Nu kommer rapporter om att Kinas befolkning inte längre växer, delvis som en följd av den tidigare ett-barnspolitiken, men även troligen som ett resultat av den välståndsökning och ändrad prioritering som Rosling talat om. Tecken finns också på att befolkningen börjat minska, och vissa förutspår att Kinas befolkning minskat kraftigt om en generation och om hundra år kan ha minskat till 500 miljoner. Från 1,5 miljarder för 10-15 år sedan.

Detta skulle då förhindra att Kina blir den ekonomiska stormakt som förutspåtts. Samtidigt skulle Kina inte kunna vara någon motpol till islams utbredning. De har till exempel redan problem med de muslimska uigurerna inom Kinas landamären.

USA och andra länder
USA kommer inte heller att utgöra någon spärr mot islams utbredning. I USA, som till stor del grundats och upprätthållits av religiösa fundamentalister, förstår man inte att islams natur skiljer sig från den kristna. I resten av den anglosaxiska världen är det om möjligt redan ännu sämre beställt. Frankrike var förlorat i samma stund som Algeriet skildes från moderlandet, men algerierna fick behålla sitt franska medborgarskap. En viss fördröjning kanske kan ses i det kristna Latinamerika. Men inte mycket.

Ryssland och Balkan
Den starkaste kraften mot islams utbredning återfinns därför i Ryssland, Visegrad och Balkan inklusive Grekland. Räcker det för att hålla islam stången till dess islam blir en religion som erkänner det världsliga styret och avstår från anspråk på dess makt? Kommer islam någonsin att bli en religion bland andra, som i allt väsentligt lämnar det världsliga styret ifred?