Redaktören Har Ordet!

Redaktören Har Ordet! 1Håller Fri Debatt en för låg nivå? Den frågan skulle en del av läsarkretsen besvara med ett rungande JA! Hur kan Klp låta oss publicera eländet då? Det är helt enkelt så att partiet vill ha en plattform att föra fram frihetliga idéer på.

Alla som läser Fri Debatt borde dessutom nu ha noterat följande lilla text som finns nedanför varje artikel och på startsidan: ”Fri debatt ägs av Klassiskt liberala partiet, men drivs oberoende av dess partiprogram. Skribenternas åsikter är deras egna, och delas inte nödvändigtvis av Klassiskt liberala partiet eller dess medlemmar.”   

Senast var det Johan Simus artikel om p-piller som fick läsarkretsen att gå i taket och Johan själv att spinna som en klockarkatt på stenmur i sommarsol. Eftersom det var jag som hade glädjen av att ta beslutet om att publicera den så ska jag nu, ännu en gång, förklara för våra läsare vilken relation Fri Debatt har till Klassiskt liberala partiet.

Till Klassiskt liberala partiet har vi den relationen att partiet äger oss och låter oss publicera på deras Facebooksida.

Detta betyder alltså att vi inte underställer partistyrelsen de artiklar vi eventuellt tänker publicera. En sådan tingens ordning skulle ju närmast vara sovjetkommunistisk i sin konstruktion. Klassiskt liberala partiets nuvarande och kommande partiledare och styrelsemedlemmar inser  med all tydlighet att det skulle gå stick i stäv med både partiprogram och den klassiskt liberala grundtanken.

Det finns givetvis en politiskt baktanke med denna konstruktion. Även om jag aldrig talat med varken partiordföranden eller någon styrelsemedlem om saken så tror jag att de inser potentialen i att människor av olika slag och sorter skickar upp idépolitiska testballonger. Därefter kan styrelsen, när de på sina möten utformar den politik som på aggressivast möjliga sätt ska ordna så vi undersåtar i största möjliga mån lämnas i fred från en klåfingrig statsmakt, plocka russinen ur kakan för att utarbetas till politiska förslag.

Fri Debatt har dessutom ett uppdrag att publicera röster, tankar och åsikter som skaver allvarligt mot den samtida åsiktskorridoren. Sverige och världen översvämmas av ömhudade socialister, vänsterliberaler och attackfeminister. Dessa har alla till buds stående möjligheter att göra sina röster hörda. Den som är motvalls, klassiskt liberal, primitivistisk eller eljest vägrare av det politiskt korrekta narrativet hindras ofta plats i offentligheten. Till dessa sträcker Fri Debatt ut en hand.

Fri Debatt finns alltså inte till för att läsaren ska få ta del av tillrättalagda och politiskt korrekta åsikter. Vårt uppdrag är snarare att tillföra ett perspektiv som läsaren kanske aldrig funderat på. Vi vill uppmuntra fritt tänkande människor till en Fri Debatt.

Klassiskt liberal partiet, som jag för övrigt är stolt medlem i, önskar ett samhälle med fred och frivillighet som fundament. Ett uppdrag som kräver ett partiprogram och tillrättalagda uttalanden. Struktur och ordning istället för vildvuxna åsikter som gör sig bättre i en fristående publikation.

Detta innebär, gott folk, att Fri Debatt även fortsättningsvis kommer publicera artiklar som får topplocket att explodera på er. Men som varandes ansvarig för publiceringarna på Fri Debatt vill jag vänligen men bestämt be er skilja på Fri Debatt och Klassiskt liberala partiet. 

Eftersom min högsta önskan är att bidra till heta diskussioner som utökar den frihetliga skaran av röstberättigade medborgare i vårt avlånga rike vill jag att just du bidrar med dina egna tankar och åsikter till Fri Debatt. Alla som tycker de har något att komma med är välkomna att skicka in sina texter till redaktionen@fridebatt.se. Oavsett om du vill replikera på något du läst eller har en helt egen text du vill att vi ska publicera.

Skicka med en kort biografi och kontaktuppgifter så skapar vi tillsammans en Fri Debatt!