Sossarna hotar den demokratiska rättssäkerheten

Sossarna hotar den demokratiska rättssäkerheten 1

Socialdemokraterna och regeringens justitieminister Morgan Johansson (S) skriver i ett pressmeddelande att de vill ”förbjuda rasistiska organisationer”. Det regeringen med Morgan Johansson missar är att Sverige har en grundlag om föreningsfrihet som gör att staten inte ska kunna göra ingrepp för att förbjuda organisationer och politiska partier​.

Exakt hur eller vad Sossarna ska göra för att kunna inskränka föreningsfriheten framgår inte, de skriver att de vill tillsätta en kommitté där man vill utreda särskilda straff mot individer för att de är med i en organisation baserat på deras åsikter. ​Men om regeringen vill kunna göra grundlagsändringar så innebär det att de måste göra inskränkningar i föreningsfriheten för att de ska kunna förbjuda enligt dom rasistiska organisationer​.

Det är oklart vad sossarna menar med ”rasistiska” partier/organisationer eller vad gränsen går för dem om vad som är rasism och vad som inte är rasism​. Det finns ju exempelvis föreningar för etniska folkgrupper som vill bejaka sina intressen och det finns nationalistiska partier som arbetar lagligt och demokratiskt​ med opinionsbildning och valdeltagande. Men av allt att döma syftar dom på den s.k ”vit makt-miljön” eller Nordiska motståndsrörelsen om man ska vara specifik.

Staten bör inte få ha rätten att få förbjuda partier, organisationer och fritt kunna fängsla deras medlemmar​, det ska finnas en gräns för vad staten får göra mot sina medborgare. Sossarnas pressmeddelande och strävan efter att få förbjuda organisationer måste ses som en attack på demokratin och den medborgerliga rättssäkerheten​.​

I ett demokratiskt land borde varje medborgare få känna en rättslig trygghet och säkert veta att staten inte ingriper mot denna bara för att hen enbart är medlem i en organisation och inte hotat eller skadat någon.

Det underliggande felet med Morgan Johanssons repressiva politik är att den vill döma människor efter åsikter och inte efter handlingar.​
En riktig rättsstat är en stat där individer ska dömas just efter dess handlingar där denna faktiskt har skadat någon eller hotat någon​. Det finns en lag om olovlig kårverksamhet men där döms vad jag vet endast individen och inte hela organisationer​.

En viss politisk åsikt kan knappast jämföras med hot, då borde sossarna i sådant fall kunna förbjuda alla partier i riksdagen om något av partierna vill göra någon form av statligt ingrepp mot någon specifik grupp​.

Det är svårt att säga hur hotad demokratin egentligen är eftersom att partier ofta säger och skriver saker för att framstå som handlingskraftiga eller bara för att positionera sig i olika sakfrågor, men just på grund av denna politiska osäkerhet blir den rättsliga tryggheten extra viktig.

Om en regering vill avskaffa demokratin så måste den ju bl.a. förbjuda andra partier eller använda hot om förbud för att tvinga dem till lydnad, så en inskränkning av föreningsfriheten skulle kunna skapa ett osäkert och otryggt politiskt och parlamentariskt läge om partier hotar varandra med förbud och rättsliga åtgärder​.

Framtiden är oförutsägbar och man vet inte hur Sverige kommer att se ut politiskt om 5 år eller 10 år eller kanske 20 år och en inskränkning i föreningsfriheten kan mycket väl komma att missbrukas av nuvarande eller kommande regeringar​.

I ett fritt Sverige så ska individens frihet respekteras och individen ska kunna känna trygghet från statliga aggressioner från sossarna och Morgan Johansson​.
En individuell frihet är en frihet att forma egna privata etniska gemenskaper inom civilsamhället med den folkgrupp man identifierar sig med, samt en politisk frihet för individen att fritt få bedriva opinionsbildning och yttra sina åsikter​.

Men vad tycker de övriga riksdagspartierna?​

Av riksdagens åtta partier så vill åtminstone sex av dem göra inskränkningar i föreningsfriheten men då för att förbjuda ”våldsbejakande organisationer” men det är bara socialdemokraterna som vill förbjuda ”rasistiska organisationer”.​ Ett inskränkande för att förbjuda organisationer som klassas som ”våldsbejakande” innebär också en form av kollektiv bestraffning mot passiva medlemmar där man inte enbart riktar sig mot den individ som begår brottet. Endast Liberalerna och Vänsterpartiet är emot ett förbud. ​

Skulle vara intressant att se om Liberalerna eller Vänsterpartiet skulle resa misstroendevotum mot hela regeringen Löfven eller åtminstone justitieministern Morgan Johansson.​ Troligtvis gör dom det inte då de är deras stödpartier, men det återstår att se om det blir så och det hade varit lika intressant att se hur de övriga partierna hade agerat​.

Artikelförfattare: Mats Brodin