Sverige, kriminaldårarnas paradis!

Sverige, kriminaldårarnas paradis! 1Under ett ingripande i Angered blev polisen omringade av unga ”män” som uppträdde allmänt hotfullt och bland annat uppmanade polisen att ”stoppa undan den fucking batongen annars kör jag upp den i dig”.
Så går stilla ännu en dag i ett så kallat utanförskapsområde i konungariket Sverige…

Som tur var, för vi ska vara väldigt glada att dylika situationer ännu inte regelmässigt urartar till fullständiga eruptioner av besinningslöst våld, höll poliserna huvudet kallt och tillkallade förstärkning. Den omedelbara situationen löste sig.
Tyvärr, kan jag anta, växte kanske tuppkammen på de mer eller mindre yrkeskriminella som gjorde sitt bästa för att eskalera våldet. Snart nog kommer vi bli varse att de inte nöjer sig med att omringa och verbalt förolämpa poliser under rutiningripanden.

Då, när kriminaldårarna tappar förståndet ordentligt och polisen tvingas svara med övervåld, står vi inför samma bekymmersamma situation som i exempelvis USA.
Polisen kommer tvingas att förenkla sina taktiska överväganden när man hanterar buset i vissa bostadsområden och använda brutalt övervåld.

Givetvis kommer, här som i USA, den ignoranta och obildade vänsterklassen att solidarisera sig med dem som de uppfattar vara den förfördelade parten.
För vänsterklassen existerar nämligen varken orsakssamband, personligt ansvar eller förståelse för de närmast avgrundsdjupa kulturella skillnaden mellan unga ”män” från våra utanförskapsområden och resten av Sverige.

Samma sak gäller för de unga ”män” som omringar poliser under rutiningripanden och hotar att våldta dem med deras egna batonger.
I det senare fallet är det givetvis ganska svårt att begära så mycket. De unga ”männen” har väl sannolikt haft en trasig uppväxt och förfördelats grovt genom tillgång till skattefinansierad utbildning, uppvärmda lägenheter under de bistra vintrarna och oändliga möjligheter till att slippa krig och svält.
Klart man blir förbannad på ett sådant skitsamhälle!

Att det sker i Göteborg är kanske ingen direkt överraskning. Hemvist som staden är för bland annat en klan som gör sitt bästa för att fullständigt skapa en egen parallellstat, komplett med egna vägspärrar och fullständigt överutnyttjande av skattebetalarnas pengar i form av socialbidrag och vad som i övrigt kan mjölkas från samhället.
Givetvis medan samhällets institutioner i princip bara hjälplöst kan se på utan att ingripa.

Problemet ligger i den socialistiska välfärdsstatens problem med att selektivt diskriminera vissa människor som hela tiden straffar ut sig och vägrar vara solidariska med folkhemstanken.
Så är det nämligen, och hör upp nu mina vänner, alla människor från jordens alla hörn har inte per automatik samma syn på sakernas tillstånd som etniska svenskar!

Vissa är rentav av den åsikten att de är lite förmer och begriper att urskiljningslöst och utan samvetsbetänkligheter utnyttja detta faktum.
Tyvärr begriper långt ifrån alla som är satta att förvalta vårt samhälle och våra gemensamma resurser detta enkla faktum.

I människans natur ligger det, föga förvånansvärt, att söka sig sig bort från krig och hemskheter. Samt från dåliga förhållanden i övrigt, såsom usla ekonomiska villkor och annat som ställer till elände. För en del av dem räcker det gott att åka hem till landet de flydde ifrån på semester.
Sverige kan för många uppfattas som ett himmelrike på jorden. Visserligen inte utan klimatologiska nackdelar. Men ingen, eller åtminstone väldigt få, riskerar att svälta i vårt land. Du behöver inte regelmässigt muta dig genom byråkratin för att få ett drägligt liv, även om det med visshet förekommer även här. Barnen är garanterad en form av skolgång, visserligen av varierande låg kvalité, som med ett minimum av eget intresse kan leda till hyffsat drägliga levnadsomständigheter.
Inte minst har vi ett helt underbart system att transferera pengar från folk som har till dem som inte har. För den som inte har erbjuds dessutom möjligheten att genom kriminella aktiviteter och grovt överutnyttjande av olika bidrag utöka sitt kapital.

För människor med rymliga samveten och rutten attityd (och i angeredsfallet med dunkla sexuella perversioner) finns oändliga möjligheter att skaffa sig födkrokar i vårt land.

Detta samtidigt som vår statsminister uttalar sig om ”smågangstrar”.  ”Smågangstrar” som upprättar regelrätta vägspärrar, ”smågangstrar” som omringar poliser och hotar att våldta dem med batonger, ”smågangstrar” som döms till livstids fängelse i Danmark, ”smågangstrar” som skjuter ihjäl 12-åriga flickor utanför McDonalds, ”smågangstrar” som bilbombar ihjäl småbarn, ”smågangstrar” som kastar in handgranater i sovrum och har ihjäl barn, ”smågangstrar” som skjuter ihjäl unga mammor på öppen gata, ”smågangstrar” som startar upplopp för att en förment helig skrift bränts.

Om dessa typer är ”smågangstrar” kan man undra vad epitetet på vårt lands regering ska vara?

Vänsterklassen i Sverige gör nog bäst i att strama upp verksamheten och se till att fadäsen i Angered inte upprepas. En ny syn på verkligheten skulle uppskattas av dem som står för pengarna och tvingas leva i det samhälle som är resultatet av den misshushållning som pågått under flera årtionden.

Själv kommer jag med omedelbar verkan att stenhårt argumentera för rätten till att bära handeldvapen för den som betalar sin skatt, har ett rent straffregister och inte lider av psykisk sjukdom och/eller missbruksproblem.
Likväl som det anses vara en mänsklig rättighet att vara en kriminaldåre i Sverige måste det vara en mänsklig rättighet för envar att försvara sig mot kriminaldårarna!