All makt utgår från folket!

All makt utgår från folket! 1Den som inte lever under en sten långt ut i skogen behöver inte fundera över det faktum att statsmakten endast med nöd och näppe, ibland inte ens det, uppehåller sitt våldsmonopol. Vi lever i ett land där kriminella klaner upprättar vägspärrar, hotar att våldta poliser och gör upp om sina kriminella aktiviteter helt offentligt på bättre hotell.
Tyvärr verkar det vara så att hederligt folk, du och jag alltså, måste skruva åt verksamheten en aning.

Sverige är på många sätt en märklig upplevelse. Bland mycket annat är det så att antalet poliser aldrig varit så stort som nu. Å andra sidan, om man får tro Polistidningen, har antalet poliser i yttre tjänst minskat. Informationen har tydligen inte varit helt lätt att skaka fram eftersom polismyndigheten sekretessbelagt den.

I samband med polisens operation Rimfrost identifierades 80 barn mellan 8 och 14 år som sysslat med rån. Vidare har verksamheten på SiS (Statens institutionsstyrelse) degenererat totalt efter att FN:s barnkonvention upphöjdes till lag i riket.
Det har visat sig svårt att genomföra eftersökning av droger, förbud mot mobiltelefoner och nödvändig gränssättning mot ungdomarna när dessa enligt lag ska tyckas synd om.

The Master of Disaster själv, Morgan Johansson, som med en träffande beskrivning på ledarsidan i SvD omnämns som socialdemokraternas främste partitwittrare, verkar bry sig föga.
Jag kan förstå hur han tänker, partigängare som han är. Enligt socialdemokratisk logik finns ju lagar och system på plats, till och med den heliga barnkonventionen. Sålunda är allt egentligen bara en fråga om resursallokering, en rent budgetteknisk fråga. Möjligen måste även en del värdegrundsdokument finjusteras.
Synd bara att hela samhället skriker efter resurser. Sjukvården på grund av virusutbrott. Militären eftersom det inte blev fred i vår tid heller. Sociala myndigheter eftersom det visat sig notoriskt svårt att integrera flertalet nyanlända i samhället och anställa dem som ingenjörer, teoretiska fysiker eller på välbetalda poster i offentlig förvaltning. Sveriges universitet och högskolor då många studenter därstädes med viss nöd kan betraktas som läs och skrivkunniga och sålunda behöver mycket stöd för att klara kurserna.

Att poliser i yttre tjänst går på knäna och från tid till annan knäböjer inför uppretad medelklasspöbel i rent bokstavlig mening bryr honom föga.
Att personal på SiS struntar i att polisanmäla hot och våld samtidigt som de intagna fritas eftersom de har tillgång till kommunikation med yttervärlden och institutionerna saknar perimeterskydd (staket) verkar sakna intresse.
Att 80 barn mellan 8 till 14 år redan är grova kriminaldårar renderar kanske i ett upprört tweet. Någon djävla måtta får det ju vara för Morgan också!

Men att åtgärda de grundläggande systemfelen mäktar inte dagens vänsterregering med.

Givetvis kan man gå ut med viss måtta och omedelbart förpassa barnkonventionen dit där den hör hemma. Nämligen i högstämda tal och drömmande blickar hos grava vänsterister. I svensk lag hör den inte hemma.
I samma andetag börjar man notera den etniska härkomsten för alla kriminaldårar i landet, statistiken skall enligt lag vara offentlig. Om det nu är så att all makt utgår från folket så ska också folket ha en rimlig möjlighet att fatta välgrundade beslut om sin framtid.

Polismyndigheten åläggs att omedelbart skifta fokus från inre till yttre tjänst. En hjälppoliskår inrättas per omgående, dessa stöttar den reguljära polisen genom att vara synlig och behjälplig i mindre svårt utsatta områden. På så sätt kan den reguljära polisen ägna sig åt den svårartade klankriminaliteten och övrig grov brottslighet.

Sverige inleder ett arbete med att lämna de internationella konventioner och överenskommelser som hindrar oss från att tvångsrepatriera dem som aktivt motsätter sig att integreras i det svenska samhället.
Samtidigt införs ett nästan totalt migrationsstopp, undantaget gäller kompetensinvandring. Som en följd av detta stoppas s.k. kompetensutvisningar. Människor som aktivt tillför landet och inte belastar redan ansträngda s.k. välfärdssystem är alltid välkomna.

För att inte anstränga vår ”kriminalvård” till övermåttan upphandlas lämpliga förvaringsplatser utomlands. Extra svårartade kriminaldårar, exempelvis sådana som mördar 12-åringar utanför McDonalds, avtjänar lämpligen sina straff på ryska eller amerikanska högsäkerhetsanstalter.
Man kan tänka sig att åtminstone privat drivna amerikanska fängelser välkomnar klienter från Sverige.

Den delen av befolkningen som har ett rent straffregister och inte bedöms lida av psykisk sjukdom och/eller allvarlig beroendeproblematik tillåts äga handeldvapen för att kunna försvara sig. Givetvis justeras lagarna så att man har rätt att med handeldvapen försvara sin egendom och sitt liv. Om någon bryter sig in och hotar dig ska den personen vara mycket medveten om att sådana fasoner kan leda till att hen får plikta med sitt liv.
Staten bör uppmuntra bildandet av privatmiliser som kan vara redo att hjälpa sin hembygd i samarbete med polis och militär vid extra allvarliga händelser, exempelvis naturkatastrofer, våldsutbrott och krig.

För att tala klarspråk, det inte våra politiker mäktar med får vi på golvet ta itu med själva. I Sverige utgår all makt från folket, det är dags att vi börjar använda oss av den möjligheten i praktiken!