sverige

Ny (min) vision för Sverige

Sverige och svenska politiker har de senaste decennierna förärat riket med en rad problem, som de själva inte tycks ha någon lösning på. Jag ska här inte sitta och nagelfara problemen, vem som orsakat dem eller när. När jag själv får bestämma Istället vill jag presentera min vision om hur det borde vara, hur vi Läs mer…