Tillståndet i Riket, augusti 2021

Tillståndet i Riket, augusti 2021 1

Tillståndet i riket synes inte väl. Klimatet upplevs för hett, statsministern för upprörd och skjutningarna för många.
Dessutom har försvarsmakten släppt alla tankar på att försvara den svenska flaggan!

I slaskmedia har man andlöst sammanfattat SMHI:s rapport om vädret i Sverige. Enligt originalversionen av densamma var årets juli en av de fem varmaste som uppmätts i Sverige. Tyvärr anger man inte helt klart tidsspannet man avser. Är det referensperioden mellan 1991 och 2020 man jämför med eller sedan mätningarna startade alls?
På pluskontot kan vi dock skriva att ingen snö föll i Sverige under månaden. Vilket får sägas vara positivt för alla soldyrkande och badtörstande medborgare som effektivt blockerat räddningstjänstens möjligheter att ta sig ner till stränderna och livrädda folk under sommaren.

Någon statistik från juli månad över drunknade finns inte klar vid denna texts pressläggning. Men i juni dog 21 människor i drunkningsolyckor, varav 17 definieras som män. Hela 11 stycken av dessa drunknade vid bad.
I SLS statistik över drunkningsdöda noterar man snabbt att kvinnor och flickor har notoriskt svårt att drabbas av just denna sorts död.
Den socialistiska analysen av sakernas tillstånd är alltså män borde förbjudas att befinna sig vatten, allra helst badplatser.

Om landets statsminister badar eller inte rapporteras inte i medierna. Saken är sannolikt hemligstämplad med hänsyn till rikets säkerhet, han riskerar annars att bli kidnappad av fientligt sinnad makts grodhen.
Dessutom har karln ont i magen, vilket våra mödrar lärt oss är farligt när man ska till och bada, eftersom DN luskat ut att vårdgivare låter folk välja att behandlas av etniskt svenska läkare.
Jag trodde det var helt naturligt att kunna bli bortvald. Själv har folk valt bort mig för att jag har fel könskromosoner, XY istället för XX. Detta ansågs helt okontroversiellt i den verksamhet där jag förtjänar mitt levebröd.

Nu var det förvisso så att 51 av 120 vårdgivare var redo att tillmötesgå kravet. Inte ens 50 procent alltså. Möjligen är det så att statsministerns dåliga mage, åtminstone delvis, beror på att han fått i sig dåligt grillad kyckling?
Eller så var det kanske ett dåligt urval av respondenter?
Eller, hemska tanke, så är svenskar som folk är mest. Det vill säga att de föredrar folk som de intuitivt känner förtroende för, etniska svenskar med andra ord.
Av pedagogiska skäl får vi hoppas att regeringens medlemmar fortsättningsvis tar regeringsplanet till Kabul för sina läkarbesök. Det ska väl lära de pinsamt efterblivna etniska svenskarna att doktorn inte behöver vara en lintott!

Inom äldreomsorgen verkar det vara så att många har starka önskemål som samhället söker att efterfölja.
Somalier vill bli vårdade av anhöriga. I Akalla finns ett boende som kallas Persikan där du får en känsla av att komma hem till Irak. Vilket kan tänkas vara skönt på ålderns höst, särskilt när man tvingats framleva åtminstone en del av sitt liv i uselhetens Sverige. Intressant i sammanhanget är att det inte blir mer liv och kiv om saken.
Det finns enligt en avhandling som lagts fram på Stockholms Universitet många synpunkter om kön och etnicitet på äldreboenden. Synpunkter som personalen, inte de värdegrundkorrekta cheferna, får hantera. Det är kanske bäst så. Chefernas världsbild skulle väl raseras om det visar sig att både svenskar och ytisar¹ är som folk är mest.

I Sverige skjuts det som bekant mycket. Vacciner skjuts in i folk, nyval skjuts upp och barn vådaskjuts till höger och vänster.

Aftonbladet tog häromdagen sitt samhällsansvar och gick på nyhetsplats ut med en nyhetsartikel som läste lusen av vaccinmotståndare. Epiteten som nämndes tar jag inte upp. Men nog fick bland annat undertecknad veta att jag lever. Redan tidigare har jag dock begripit att jag i etablissemangets ögon inte är värd vatten, så det mesta rann av mig likt vatten på en gås.
Enligt initierade rapporter från Aftonbladets redaktion håller man fortfarande på att tvätta bort resterna av godhetsonanisternas gemensamma fontänorgasm!

Förutom barn skjuts det också poliser, det verkar dock vara barn som specifikt skjuter poliser. Polisen har förklarat att polisen sannolikt inte var det primära målet.
Låter det snurrigt?
Egentligen är det inte det.

Barn har en tendens att vara utomhus av olika anledningar. När olika gäng av beväpnade babianhannar passerar med målsättningen att ha ihjäl varandra, eller råkar på varandra och drar vapen, hamnar barnen i vägen och blir skjutna. Det är emellertid väldigt enkelt att lösa problemet.
Avlägsna babianhannarna.
Ett programförslag till reklamfinansierad TV är att man får ta över vården av dessa samhällets utstötta och låta dem löpa amok mot varandra på ett inhägnat område utrustade med kroppskameror. Den sista som står vinner en gratisbiljett till ursprungslandet och ett litet startkapital.

För polismördare finns bara ett lämpligt straff.

Sist och slutligen.
Försvarsmakten har numera slutat försvara den Svenska flaggan. Man har köpt SvD:s försättssida och visar en bild av en grupp soldater som stolt står bakom Pride-flaggan, rubrik ”EN FLAGGA VÄRD ATT FÖRSVARA”.
Luftvärnsregementet i Halmstad envisas dock med att hissa den svenska fanan på regementsbyggnaden, vilket jag ska underrätta vår överbefälhavare om i följande öppna brev!

Hej

Jag noterar att Försvarsmakten officiellt gett upp försvaret av Sveriges flagga i och med att Ni nu opererar under Pride-festivalens regnbågsfärgade dito. Åtminstone om man får tro er annonsering i Svenska Dagbladet.
Jag kan inte påstå att jag är förvånad över den saken då jag som granne till ett av Sveriges få kvarvarande regementen, Lv-6 i Halmstad, under lång tid kunnat bese det tilltagande förfallet.
Senast konstaterade jag förfärat att ett så kallat befäl gick och glodde i sin mobiltelefon under det att hen förde trupp.

Dessutom envisas stadens regemente med att hissa den svenska flaggan varje morgon. Jag utgår ifrån att detta missförhållande omedelbart rättas till och att man per omgående skickar en grupp av specialtränade värdegrundsspecialistkommandoofficerare att rätta upp läget därstädes. Önskvärt är dessa är medlemmar i Miljöpartiet och har en bakgrund som dialogsoldater. Jag utgår från att samtliga kommer ha en politiskt korrekt sexuell läggning, nämligen homosexuell.
(OBS! Se för helskotta till att de inte är Centerpartister!)

Vi kan nämligen inte ha regementen i landet som avviker från den av högkvarteret fastlagda linjen!

Med kamratliga hälsningar
Magnus Jönsson, Halmstad²

 

  1. Ytis är slang för dem som inte har sitt ursprung i Sverige.
  2. Skickat elektroniskt till Högkvarteret med adress Överbefälhavaren.