Tillståndet i riket november 2019

Tillståndet i riket november 2019 1
Det lackar så smått mot jul i världens enda socialistiska kungarike. Kanske är det också så att befolkningen i detsamma, dom hårt prövade svenskarna, snart lackar ur?

Jag tänker i första hand på islamisterna som trots att de dömts till utvisning inte kan utvisas. Tydligen är risken för omild behandling i hemlandet för stor. En av deras advokater framhåller dock att det faktum att uppehållstillståndet dras in innebär stora påfrestningar. Man kan inte folkbokföra sig, man kan inte ha försörjningsstöd, jobb eller betala skatt!

Det är nog fler än jag som inte riktigt tror att dessa inskränkningar utgör något större problem för dessa individer. Våldsförhärligande islamism och rekrytering till terrororganisationer är inte direkt beroende av huruvida man kan folkbokföra sig eller uppbära försörjningsstöd i konungariket Sverige.

I världens enda socialistiska konungarike lägger man istället kraft på andra och mycket viktigare saker, Leif Östling till exempel. Han har nu senast pekat ut en nationalitet som, enligt honom, hade svårt att utföra sitt jobb på Scania. Inte nog med det, karln har mage att påstå; ”vi har tagit in för mycket folk utifrån”.

Givetvis anses han med sin bakgrund som vd för Scania från 1994 till 2012 inte begripa vad han talar om. För att uttala sig om sådana saker bör man ha minst magisterexamen i Genusvetenskap från Södertörns Högskola! Låt vara att eleverna därstädes har lite svårt att skriva begripligt. Läs igenom nedanstående citat saxat ur tidningen Universitetsläraren om du inte tror mig. Det är ett autentiskt svar på tesen ”Sovjetunionen var en bra idé, men dåligt utfört” (Frågeställningen skäms inte heller för sig!)

”Sovjetunion var en bra ide på grund av en del av andra Eu ländernas bönderna började kräva för sina rösträtt och sina mat produceras till staten. Bönderna hade ju sin mark att producerades till exempel mjölk öst, yoghurt och resten mjölkprodukten. Så klart det staten som blev övervakande och skaftades den ”New public management” och hjälpte de arbetslösa och ungarna. I Sovjetunion hade sin den dåliga sida var att ojämlikhet blev mer och mer och fattiga blev mer och mer. Rikare blev rikare. Sovjetunions dåliga sida var ju det att ville ha makt över andra länderna också, en av de länderna är Afghanistan som Ryssland krigade och kriterade landet. Sovjetunion invasion av Afghanistan avslutade Jimmy osannolik omvandlande till kalla kriget. Skrivit Robert J. MCMahon THE COLD WAR. Den starkaste opinion för socialism i Ryssland, tyckte ryssarna att det dåligt av Sovjetunion.”

Betänk att stolpskottet som formulerade detta snart kan sitta i ett regeringskansli/departement/förvaltning nära dig och fatta beslut som berör ditt liv! Plötsligt förstår man varför skatt på plastpåsar, i Sverige, verkar vara en sund åtgärd för vissa människor när det gäller att minska nedskräpningen i haven…

Allas vår profet GT, höjd till skyarna av svenska kyrkan och andra storpotäter, missade att förutse flytten av klimatmötet i Chile. Tyvärr befinner hon sig nu på helt fel kontinent. Tiden börjar bli knapp om hon ska kunna bevista festiviteterna! Lösningen är dock enklare än man kan tro. Då GT får anses krigsviktig för klimatet bör regeringen snarast fatta beslut om att hon får skjuts med regeringsplanet. Det svenska folket, som står eniga bakom hennes mission att rädda världen, får klimatkompensera genom att under ett halvår låta bli att transportera sig. Det är ett billigt pris att betala för att vara världsledande i klimatomställningen.

Sist men inte minst, våra högt betrodda och kompetenta myndigheter ska sist och slutligen utreda huruvida det förekommer s.k. klankriminalitet i Sverige. Det är väl inte helt otroligt att det gör det, kan tänkas. I Essen, Tyskland, ligger man i framkant på området. Man har en särskild antiklanenhet inom polisen, s.k. krimogena zoner där man utan prut kan visitera folk och söka igenom lokaler utan särskild misstanke om brott. Är det någon mer än jag som tror att det kommer bli ett väldans liv på svensk vänster när dylika åtgärder eventuellt ska genomföras i världens enda socialistiska konungarike?

För den av skatter hårt tyngda medborgaren går livet vidare! Jag rekommenderar, för er egen säkerhet, reflexer, knäskydd, isdubbar på skorna och cykelhjälm när ni rör er utomhus. Snart nog blir det lag på det också. Och skratta lagom åt det, för ett par år sedan var det ingen som ens drömde om skatt på plastpåsar. Fundamentalistiska muslimer ansågs bli omvända till fromma lamm så fort dom satte fötterna på svensk jord. Det fanns till och med en tid då svenska företagsledares ord togs på allvar och unga människors utbildning gick före meningslösa PR-resor för ”klimatet”…..

Det har t.o.m. varit så, i världens enda socialistiska konungarike, att folk som utbildade sig på högskolor och universitet kunde formulera begripliga meningar i skriven text!