Tro och veta om klimatet

Tro och veta om klimatet 1

Den filosofiska frågan om tro och veta påverkar nu i hög grad dagens politiska beslut att tvinga fram ändring av hela samhället.

Här avses att begreppen skiljs åt genom upprepning av verifierbara försök.

Veta är att påstå att summan av två plus två är fyra, vilket kan verifieras genom försök.

Tro är att påstå att Gud finns, vilket aldrig kan verifieras genom försök.

 

Vi vet att FN, IPCC publicerar s.k. modeller, gissningar om framtida klimat, i vilka de inte vet hur klimatet blir utan bra tror hur det blir i framtiden.

Däremot vet vi, genom vetenskapliga försök om fotosyntesen, att livets gas CO2 är helt nödvändigt för allt levande. IPCC tror att denna nödvändiga livets gas kommer att skapa en klimatkatastrof.

Vi vet också att det inte finns ett enda vetenskapligt försök som visar som resultat att IPCC:s tro om katastrofen kan vara sann.

Vi vet däremot, genom vetenskapliga försök, att mera CO2 i atmosfären gör att det växer bättre, vilket med nödvändighet ger mer mat åt en växande befolkning. Vi vet att nya försök åter visar att koldioxidmolekylen inte kan absorbera värme, dvs. IR-strålning och därmed värma klimatet.

Vi vet att många vetenskapsmän och kvinnor har lämnat sina forskningsresultat till IPCC och vi vet också att alla dessa forskningsresultat inte en enda gång lämnat vetenskapligt bevis för IPCC;s tro att mänsklig ökningen av CO2 i atmosfären kommer att leda till klimatkatastrof.

 

Det måste anses märkligt att politiken låter sig styras av IPCC:s tro i ett land där mycket få tror på en god gud som skapat allt. Varför hörs inga invändningar från predikstolarna mot denna IPCC:s tro på katastrofen? Det är blasfemi och ren hädelse att religiösa samfund så oreserverat ersätter tron på en god gud som skapat allt med IPCC:s tro på att den gode allsmäktige guden skapar livets undergång.  

Att trons företrädare i kyrkan tiger skadar ingen, men när politiker vill tvinga på medborgaren sin tro på IPCC:s katastrof skadas befolkningen när politiker konfiskerar del av redan otillräckliga skattemedel och helt sonika skänker dessa till IPCC, en troende sammanslutning där de flesta dessutom är korrupta politiker. Följden blir att tillgångar, nödvändiga för skola, vård och omsorg, saknas i staten som inte har råd att skydda sina invånare från gangstervälde, inte kan ordnar nödvändig skolgång, inte kan skydda den vårdkrävande äldre befolkningen utan låter den ligga att dö i korridorer på överfulla sjukhus.

Är det ens förenligt med svensk grundlag om religionsfrihet att regeringen tvingar medborgare i en klimatlag att utöva tron på klimatkatastrof genom att lämna mera skatt för att rädda klimatet?

Vilken nytta har t.ex. medborgarna av att politiken i fullständigt lönlösa försök att minska utsläpp av CO2 tvingar av dem miljarder för vindkraftverk som inte ens i teorin kan minska utsläppen CO2 i jordens atmosfär?

Frågan om nytta kan vara fel ställd då avsikten med dagens politik inte alls är att skapa nytta för medborgaren utan något helt annat, något så utstuderat befängt så att det måste döljas bakom fasaden av en tro på en verklighet som aldrig kan inträffa.

Politikens grepp om snöd makt över folk.

När politiker inte längre klarar vanlig skötsel av samhället med hjälp av gällande lag och gängse skatteresurser, tillgriper de som så ofta förr bedrägeri. De bedrar och beljuger folket genom att hota med katastrofen. Har vi inte sett det om och om igen i historien? Hos Adolf, hos Stalin? I vår tid inför kriget i Irak?

Nu bedras folket genom hotet om en klimatkatastrof och tvingar därmed av dem skatter för elcyklar, solpaneler, vindkraftverk, tvingar dem att betala för fossilfri stålproduktion, fossilfri cementproduktion, tvingar medborgarna att minska bilåkning, flygning, o.s.v. Får medborgaren ens äta vad han vill i nya trons framtid?

I ett normalt samhälle, där media inte kan vägra informera sakligt om klimat och där invändningar mot klimathysterin tillåts i offentlig debatt, hade befolkningen aldrig godtagit dessa inskränkningar i deras rätt och frihet.

Måste grundlagen och demokratin inskränkas i klimathysterins framtid?

Visar inte fakta att alla sedan årtionden vidtagna miljardkostsamma åtgärder för att minska mängden CO2 i atmosfären inte har gett annat resultat än att den mängden hittills har ökat?

När får frågan om klimattron debatteras offentligt så som även Kansler Merkel kräver?

 

Det sägs att tro kan försätta berg men att också vårt samhälle försätts av den tron kan aldrig godtas.

 

 

Bernd Stymer