Trottoarernas bredd

Trottoarernas bredd 1

Bilhatare har i årtionden hävdat att det bara är dumt att bygga vägar och i synnerhet bättre vägar. För vägar skapar mer biltrafik och snart är det lika trångt igen. Jag har alltid hävdat att ökad trafik i så fall visar på ett tidigare uppdämt behov av transportmöjligheter. Jag har försökt exemplifiera med kollektivtrafik som går med överkapacitet och för få resande vilket skapar underskott i dess ekonomi. Men de förstår inte problemet, för då man höja skatten och tvinga alla betala för att dölja politikernas felsatsning. Förståelsen för vägens idé som transportled går dem helt förbi.

Samma tråd, nytt perspektiv

Efter inspiration av ett inlägg av Magnus Jönsson på Fri Debatt har jag insett en förklaringsmodell som kanske dessa dödgrävare kan förstå. Om man breddar trottoarerna, skapar det fler fotgängare då? Om man inte breddar så mycket kanske flanörerna ökar så att det till en början verkar som breddningen i sig skapat fler fotgängare.

Hur bred kan en trottoar bli?

Men om man breddar trottoarerna så mycket att gatan helt försvinner, blir trottoar? Då visar det sig i de flesta fall att det blir ganska tomt på det som då kallas för gågata. Avlägsnandet av bilar från gaturummet har inte alls resulterat i fler fotgängare. Hur kommer det sig? Kan det bero på att det inte fanns något uppdämt behov?

Förfall i centrum

I många svenska stadskärnor klagar både handlare och boende att det blivit så dött. De skyller på köpcentra utanför stadskärnorna. Visst mycket av kommersen har flyttat dit, men undra varför? Kan det vara för att folk som handlar inte orkar bära allt de handlat från butiken och hem till dörren? Det transportbehovet löser de med den egna bilen, i synnerhet som de inte längre tillåts köra med bilen i centrum.

Langarnas hemmaplan

Istället för bilar och blomstrande kommers har centrum fått öde ytor, ekonomisk svåra affärslägen, knarklangare som rör sig fritt utan att besväras av polis, eftersom polisen patrullerar i bil på gatorna. Det hela blir en ond social spiral med förslumning av centrum. Kvar blir någon spelbutik, ett café, kanske pyntbod som säljer små dyra saker. Alla har det gemensamt att de säljer sådant som man inte alls tar med sig eller som inte är så besvärande att frakta med sig.

Transportvänliga krav

Här är några radikala förslag som jag tidigare lagt fram i polemik med KD i Kristianstadsbladet:

– Sluta se bilister som rena beskattningsobjekt.

– Ta bort koldioxidbeskattningen, både från fordonsskatten och från bränslet. Klimathotet är en bluff och måste avfärdas som beskattningsgrund.

– Förbjud farthinder. De orsakar skador och orytmiskt trafik.

– Öppna alla gator för trafik. När man gör allt fler stadsområden till slutna enklaver ökar trafiken exponentiellt på de få gator man kan passera till andra enklaver.

– Bejaka vägens idé, nämligen den att underlätta transporter av personer och gods.

– Stärk fotgängares skyldighet att se sig för och visa hänsyn när de beträder gatuområdet.