Tvingas vi säga adjö till vårt nuvarande samhälle?

Tvingas vi säga adjö till vårt nuvarande samhälle? 1Dagens gästskribent är Bernd Stymer.

 I Expressen den 19 november 2020 berättas att 1 161 nya vindkraftverk i Sverige skall byggas. Per Bolund (MP) ser inga risker med ägarstrukturerna, tidningen fortsätter med artikel om – Upproret mot vindkraften: ”Det är en krigsförklaring”!

”En våldtäkt av Guds skapelse”, hävdar prästen Arne Söderbäck, 72 medan P1 21.11.2020 låter Vattenfalls nya vd Anna Borg redogöra för – Hur ska Sverige bli fossilfritt,? Och fortsätter kl. 12.55 med – Vid årsskiftet stänger Vattenfall kärnkraftsreaktorn Ringhals 1. Ringhals 2 stängdes redan ifjol. Vind och sol skall ersätta den elen.

Ingenting som vi svenskar någonsin har gjort med vårt land har skövlat det så som utbyggnaden av vindkraftverk håller på att göra. Egentligen är det inte ”vi svenskar” som håller på att göra det, utan våra ”ombud”, politikerna. Med vanföreställningen att rädda klimatet låter de utländska snyltare med sina bolag skövla naturen över hela landet och därmed ta ifrån oss vår frihet och förtrycka oss. Trots att många av oss svenskar kan citera Biskop Thomas frihetsvisa ”Frihet är det bästa ting som sökas kan all värld omkring….”. låter vi det ske utan att följa Engelbrekts föredöme att genom uppror 1434 kasta ut Erik av Pommerns utländska översittare.

Nu har alla dumskrämda partifunktionärer i Riksdagen beslutat att ta ifrån medborgarna deras fri och rättigheter att åka bil, att resa, att flyga, att äta vad man vill, att … o.s.v. en ändring av hela samhället för att rädda klimatet från påstådd uppvärmning av atmosfären. Faktum är att efter satellitmätning har 1900-talets temperatur av atmosfären förmodligen höjts med knappt märkbara 0,7 gr C till 1998 då höjningen tog slut. Trots att höjningen har upphört fortsätter partifunktionärerna i Riksdagen att tro på de lögner som FN, IPCC sprider om klimatkatastrof orsakad av utsläpp av mänskligt skapad CO2. De tror så fast på denna lögn så att de tänker tvinga medborgarna att förutom de miljarder för vindkraftverk, som de redan betalat och de 8 miljarder som redan skickats till politikerna i IPCC för att de kan berika sig också betala 400 miljarder för att statens LKAB kan leka med att göra stål värmd med vätgas som blir så dyr så att den inte går att sälja utan ytterligare miljarder subvention från medborgarna. Till det kommer ytterligare avtvingade hundratals miljarder för de nya elledningar som måste byggas för all den osäkra vindelen som inte kan skickas i den vanliga överföringen.

Hela denna katastrofala omställning av samhället, byggd på en lögn om klimatet medan sanningen kan läsas i professor Gösta Petterssons – Falskt alarm, skall smygas igenom utan minsta offentliga debatt utan minsta befogenhet från berörd allmänhet. Därför redovisas heller inte kostnaden för omställningen. De som räknat på den anger 1 600 miljarder, men vi, som sett hur kostnader för tunnlar, sjukhus, osv. alltid tredubblas i slutändan, kan vara säkra på att det tredubbla, 4 800 miljarder, inte kommer att räcka. 4 statsbudgetar extra. Pengar som med säkerhet kommer att fattas i skola vård och omsorg. Så oerhörda belopp för att vara skrämd av något så idiotiskt som att livets gas CO2 kommer att döda allt levande.

De dumskrämda i Riksdagen har sett till att medborgarna kommer att få sitta i mörker och frysa i ett kallt klimat när det inte blåser och solen inte skiner eftersom de har stängt av all fossilfri el från de väl fungerande kärnkraftverken och den el som finns måste gå till statens bolag, LKAB, Vattenfall och de utländska företag som får bygga fabriker och säljer kinaskräp här.

Vi begär offentlig debatt om utbyggnaden av vindkraftverk, om Vattenfalls olönsamma verksamhet i utlandet, om vattenfalls vinstkrav, om energiförsörjningen.

Vi motsätter oss att samhällets genomgripande omställning smygs igenom utan offentlig debatt och utan att omställningen blir föremål för allmänna riksdagsval.

Om omställningen trots allt smygs igenom kommer Engelbrekt att väckas och våld utövas.