Vägs Ände?

Vägs Ände? 1

Dagens gästskribent är B. Stymer

Nej, det trodde jag inte, att Putin skulle vara så tokig att ta risken med krig mot Ukraina och mot världsopinionen. Vad han tyckte om den visade han genom att utlysa kriget samtidigt som FN:s säkerhetsråd hade sammanträde. Och hur samlad är den? Fick han klartecken från Kina när han besökte Olympiaden? Och klantade inte väst med sitt Nato till det genom att inte låta bli att reta honom till vansinne med ett Ukraina som medlem i Nato trots att tyskan Merkel hade stoppat inträdet när tid var?

Att lyssna till en chockad tysk regering i alla TV-program var en positiv upplevelse för mig som aktiv motståndare till den rådande klimathysterin bland politiker. Nu talade den tyske inrikesministern Habeck, grön och vindkramare, om att tyskarnas hela energipolitik var felaktig eftersom den hade lett till beroende av rysk energi och nu måste ändras omedelbart. Tyska utrikesministern Baerbock, grön och vindkramare, beklagade sig gråtfärdigt och i chock om att Putin hade ljugit henne rakt i ansiktet. Men förre utrikesministern Gabriel, sosse, talade klarspråk och erkände att den tidigare förda politiken var ett totalt misslyckande eftersom den hade lett till att energin hade avreglerats och överlåtits till s.k. marknaden. Han talade klart och tydligt om att den åter måste regleras av staten.

Det gjorde gott att höra att den stat som i kraft av sin ekonomiska storlek hade format EU med sitt vantolkande av klimatet nu plötsligt blev medveten om att det lett väldigt fel.

Den tyska politiken syntes vara så chockad över den krigiska utvecklingen att den inte kunnat inse att grunden för den förda misslyckade politiken var vaneförställningen om Klimatet. Men det kommer nog när tyskarna behöver värma sina hem med annat än ryskt gas. Vi får se om budskapet har gått hem hos dem nu när resterande tyska kärnkraftverk skall stängas. Var skall de sen få värmen ifrån?

Tysk media redogjorde också för att tyska hushåll skall kompenseras för höga energipriser med sänkt energiskatt.

De i sammanhanget obetydliga svenska politikerna surrade om försvaret och vapen till Ukraina. De har naturligtvis inte kommit till insikten att den förda energipolitiken även i Sverige är lika avreglerad och felaktig som den tyska. Och det av samma orsak, vanföreställning om klimatet. Notera den svenska modellen för att kompensera allmänheten för de höga elpriserna genom att dela ut bidrag istället för att sänka skatten. Sossesverige utmärks av att politiken genom skatter alltid tar ifrån de arbetande så mycket som möjligt för att sedan i nåder ge tillbaka till behövande som förväntas visa tacksamhet genom att rösta rätt.

När drabbas svensk politik av insikten?

B.Stymer