Vanartiga medborgare

Vanartiga medborgare 1

Nu har jag två gånger skrivit om badjävlar, om hur människor i städerna, i byråkratin, i karriären, i intresseorganisationer, lägger krokben för vanligt folk på landet. Jag har kallat dem badjävlar. Vid förnyad betraktelse visar det sig att jag har beskrivit ett symptom, men inte dess orsak. Så här kommer ett subjektivt försök.

En svensk kronologi
Vi har allt sedan arbetarrörelsens barndom, alltså socialister och kommunister, haft att göra med en rörelse, en grupp människor med en annan värdegrund än de människor som levt och lever av naturen har. Där de som lever av naturen, (jägare, fiskare, odlare, trä- och skogsmänniskor) har en värdegrund som i någon mån kan kallas konservativ, har socialisterna en värdegrund de själva kallar progressiv. Den förstnämnda är uttalat för bevarande av en livsstil och de villkor den livsstilen kan förknippas med. Den andra med en uttalad avsikt att förändra, även mot människors vilja. De vill skapa både ett nytt samhälle och en ny samhällsvarelse, en ny människa.

Strategin
Vägen till att deformera (alt. reformera) medborgarna på detta sätt går via utbildning och en så kallad klassresa. De hävdar att via en centralt planerad statlig utbildning erhåller människorna en livskvalitet och en status i sina medmänniskors ögon, som de annars inte skulle få. Reklamen för denna klassresa liksom utbildningen i sig är naturligtvis också en väl orkestrerad indoktrinering. I denna indoktrinering ingår inte bara att ta avstånd från dem som lever av naturen, man ska förakta dem, förtala dem och ta varje chans att försvåra för dem.

De som lever av naturen utmålas som privilegierad ondska, som måste bekämpas. För att snabbt uppnå resultat på denna väg uppfann socialdemokraterna allemansrätten, med stöd ur Fritidsutredningen SOU 1940-12. Med den som alibi kunde massan omvandlas till nyttiga idioter i socialismens tjänst. Det vill säga badjävlar UPA.

Ideologin
För socialisterna är egendom stöld, något orättvist som måste åtgärdas. Det gäller i minst lika hög grad ärvd egendom. Men det orättvisa privilegiet gäller också de som kan klara sig själva, på det de äger, med vad de kan. Dessa människor, som inte väljer att hoppa på den föreskrivna klassresan, utan väljer att hålla fast vid det gamla, blir i deras ögon vanartiga medborgare vilka behöver uppfostras med diverse lämpor.

Det gäller även de som utbildat sig till agronom, veterinär, ingenjör, eller något annat inom klassresesystemet, men lika fullt väljer att återvända till sina rötter för att där praktisera sina nya kunskaper på ett sätt som gynnar deras kultivering av det naturnära som socialisterna hatar.
Driften att sköta sig själv, att bistå den egna avkomman med generationers ackumulerade insikter och att tillfoga nya, blir en subversiv handling i badjävlarnas ögon.

Taktiken
Socialisterna klarar inte av människor med egenmakt, för deras system bygger på människors vanmakt, som lindras av staten, på order av ”den högste” inom partiet. De vanartiga svälts ut för att sedan bli bidragstagare och när det inte hjälper för att genomdriva badjävlarnas usurpation blir deras egendom med mer eller mindre fantasifulla formuleringar konfiskerad för att användas i det ”allmännas” tjänst. På det viset har matpriser och hyresregleringar manipulerats så att värden har överförts från de vanartiga till badjävlarna och de som styr dessa.

Resultatet
Idag, när svenskarna upptäcker att det museala Sverige är på väg att försvinna, både som folk och som natur, så till den grad att det inte längre säkert kan besökas, inte ens för att bespotta det. Då växer insikten att de vanartiga människorna hade en poäng i sitt bakåtsträvande. Som allra minst var de åtminstone en länk till det förflutna, till den egna kulturen. Men sällan saknas kon förrän båset är tomt.