Vänsterns heliga tår

Vänsterns heliga tår 1

Ungern är alltid på tapeten för den bekymrade svenska vänstern. Ungerns politiska ledning har nämligen en helt annan uppfattning och hantering av verkligheten än den i Sverige förhärskande uppfattningen och hanteringen. Detta till stor vånda för Sverige eftersom vår bild, enligt den den svenska vänsterns sätt att se på saken, bör vara en sorts universell likriktare som alla andra länder skall följa.

Särskilt gäller det länder inom EU. Tänk att vissa har mage att avvika från den av västländer utstakade principen för hur demokrati skall fungera! Särskilt borde före detta medlemmar av det som kallades östblocket vara förbannat tacksamma över den demokrati dom nu åtnjuter. Särskilt dom principer vi i Sverige anser vara dom rätta och sanna!

Om den nuvarande politiska majoriteten som styr Ungern vill jag påpeka att om den tycker jag inte! Men senast jag tittade efter så sitter den där eftersom den ungerska valmanskåren i allmänna och fria val bestämde att så skulle vara fallet.

En stor del av kritiken mot den i Ungern förda politiken är med andra ord den vanligt förekommande tanken att dom s.a.s. arbetande massorna inte begriper sitt eget bästa. Eller väljarförakt, om man vill benämna saken lite mer kort och korrekt.

Mest av allt har man synpunkter på Ungerns flyktingpolitik. Eller kanske frånvaron av densamma. Ungern släpper nämligen inte in folk i samma omfattning som många andra europeiska länder gör. Eller åtminstone tidigare gjort. Ungern vägrar att gå med på några omfördelningar av flyktingar inom EU. Enligt vissa uppgifter tillåter dom bara en asylsökande per dag att lämna in asylansökan. Dom bannlyser journalister i asyllägren vid gränsen.

Läskigast av allt, i vänsterns ögon, är dock att Ungern utan att tveka säljer medborgarskap till den som betalar. Följden av detta kan ju ett barn räkna ut. Nämligen att den som har råd kan röra sig fritt inom EU. Exempelvis handgångna män till Syriens diktator Bashar al-Assad.

Samma vänster verkar dock ha lätt att glömma bort att statliga myndigheter ger asyl till en mängd individer som vi medborgare i EU helst skulle slippa hantera i vårt dagliga liv. Efter att dom blir medborgare kan dom också röra sig fritt inom unionen. Eller bara strunta i att lära sig tala språket i sitt nya hemland. Eller förfäkta extrema politiska åsikter baserade på suspekta religiösa övertygelser. Eller bara i allmänhet förtrycka t.ex. kvinnor.

Jag har bara en synpunkt på Ungerns flyktingpolitik. Varför stänger ni ut journalister? Det är 2019 nu, östblocket har fallit för länge sedan. Det gagnar inte saken att försöka strypa informationsflödet. Dom enda som tycker det är bra är nog, misstänker jag, vänstern. Dom älskar att larma och göra sig till när någon annan trampar på deras heliga tår!

Ömhudade vänsterpolitiker önskar jag inte lycka till i sin strävan att näpsa Ungern. Ungern en suverän stat som hanterar sitt territorium efter eget tycke och smak!