Vindkraftens dödshot mot civilisationen

Vindkraftens dödshot mot civilisationen 1

Elproduktionens volatilitet äventyrar hela samhället på sätt som dess förespråkare förhoppningsvis inte förutsåg. Jag säger förhoppningsvis eftersom tanken på att de avsiktlig placerat denna trojanska häst i vårt energisystem med smittoeffekt till det ekonomiska systemet faktiskt är outhärdlig.

Vi som tidigt genomskådade klimatbluffen insåg relativt snabbt att vindkraft i stor skala skulle vara skadligt för eldistributionens pålitlighet. Även om jag själv till en början såg positivt på komplementet vindkraft, kom det snart att stå glasklart vilken Ebberöds bank detta var när jag fick klart för mig vilka subventioner som vindkraftsutbyggnaden erhåller och villkoren som den producerade elen fasas in på nätet med.

Elektriciteten från vindkraft kan beskrivas på många sätt. Den varierar, är intermittent, volatil etc. I klartext betyder det att den inte är att lita på från sekund till sekund. Det i sin tur betyder att varje sekund som man vill ha stabil el i ledningarna måste det finnas annan el tillgänglig att fylla på med. El som vi kan bestämma ska komma fram genom att vrida på en ratt eller trycka på en knapp.

Investering i sådan elproduktion kommer alltså ovanpå den som redan är gjord i vindkraften. Låt oss för enkelhets skull säga att de överslagsmässigt är lika dyra att bygga upp. Redan där betalar vi därför dubbelt så mycket som nödvändigt för att få el att lita på.

Men det är värre än så, mycket värre! Vi har redan en tid hört eldirektörer och politiker uppmana vanliga privatkonsumenter att hålla en buffert om exempelvis 50.000 kronor extra för den kommande vintern för att betala vanliga elräkningar. Energikrävande företag som Pågen, Rottneros och andra stoppar nyinvesteringar eller stoppar produktionen helt. För den ekonomiska kalkylen går inte längre ihop.

Men det blir värre, mycket värre än så! För med dessa nedläggningar ökar arbetslösheten. Konsumentpriserna går upp samtidigt som folk har mindre pengar att ens använda till dagligvaror. En samhällskris av gargantiska mått står för dörren.

Med det kreditpaket om 250 miljarder kronor som regeringen aviserat som stöd till energibranschen bevisar statsminister Magdalena Andersson det inte bara är elproduktionen som är volatil, hela branschens ekonomiska situation är volatil. De har kanske inte råd att producera el längre!

Ett modernt energikrävande samhälle som avskaffar stabil elproduktion och istället installerar oberäknelig opålitlig elproduktion som äventyrar ekonomin för alla delar i hela ekonomin, hela samhället, är självmordsbenäget. Det är hit klimatbluffen har fört oss!

Den obefogade skräcken för någon grad extra nyttig värme och livgivande koldioxid har fått hela västvärlden att beställa ett självmord på sig själv, sin egen utplåning. Det är inte att skjuta sig själv i foten, det är att skjuta skallen av sig med all eldkraft man har till förfogande!

Denna självutplåningspolitik måste få ett omedelbart stopp. Det måste ske innan hela statsbudgeten går till att hålla energiproducenterna under armarna. Det borde ha skett för mer än tio år sedan!