Vintertid och Handelskrig

Vintertid och Handelskrig 1Det lackar mot vintertid och möjligen handelskrig. SÄPO och MUST har nämligen sist och slutligen satt ner foten och önskar kinesiska Huawei bort från det svenska mobilnätet.
Intet nytt får köpas in till vårt 5G-nät. All befintlig teknologi som driver nuvarande nät måste ovillkorligen bort senast 2025.
Till och med Sveriges digitaliseringsgeneral, statsrådet Ygeman, är med på tåget och hänvisar till att myndighetsbeslut endast kan avgöras i domstol.

Givetvis önskar Ygeman att Sverige och Kina ska behålla sina historiskt goda handelsrelationer, fattas bara annat. Men statsrådets uttalande visar på att frågans dignitet är något större än oljeraffinaderier, kommunal vetorätt mot vindkraftverk och slaktade kärnkraftverk.
Regeringen har för en gångs skull lyssnat på expertisen och sett sig om i omvärlden och inspirerats av hur andra länder hanterat frågan innan man fattat ett rimligt beslut.

Det är, som bekant, lagkrav på att privata företag i Kina ställer upp med information till berörda organ om det så krävs. Som vanligt med socialistiska diktaturer skall allt kontrolleras och styras ned i minsta detalj. Folket betalar med sin frihet för ekonomisk utveckling.

Som tur är står Kina nu inför ett ganska omfattande problem med att använda olika sanktionsvapen. Det är nämligen en sak att bannlysa norsk lax för att Nobels fredspris delas ut till misshagliga personer. Att bojkotta en hel värld på grund av att den inte köper infrastrukturen från Huawei är betydligt knepigare.

Ambassadör Gui i Stockholm knorrar givetvis över sakernas tillstånd, likaså det kinesiska utrikesdepartementets talesperson. Sverige uppmanas se ”objektivt och rättvist” på saken för att ”undvika obehagliga konsekvenser”.
Vem vet, kanske MTR Nordic AB som bland annat sköter tunnelbanedriften i Stockholm börjar med maskningsaktioner? Klarna, med kinesiska Ant Financial som delägare, drar till med ännu lömskare formuleringar för att fler svenskar ska fastna i skuldfällan?

I det första fallet är det ju så att tunnelbanan är så eftersatt i underhåll och infrastruktur att maskningsaktioner knappast är nödvändiga. I det andra fallet är de som utnyttjar Klarnas betalningslösningar fullständigt kapabla att förköpa sig på egen hand utan kinesernas hjälp.

Men mer än något annat är det svårt för Kina att kasta sig in i kamp mot en enig västvärld. Det är inte samma sak att mopsa sig upp mot en lynnig Trump och ett enat Västeuropa som att köpa upp bankrutta greker som tvingas privatisera av EU för att få nödlån.

Wallenberg kanske darrar något på manschetten. Med 130 miljarder pengar i intäkter från Kina 2018 synes dom ha skäl till det. Man får väl anta att skytteltrafiken med affärsjet intensifieras den närmaste framtiden. Representationskorten glöder stilla i den kinesiska natten och partipamparna, som man enligt uppgift har täta kontakter med, tillförsäkras underdånigt lämpliga ersättningar för att diskret underlåta att sanktionera verksamheten allt för hårt.

Sedan kan man ställa sig den helt självklara frågan.
Vilket är egentligen värst, Kinesiska Huawei med förmodat avlyssnad utrustning för mobil infrastruktur eller andra multinationella jätteföretag som varje kotte helt okritiskt släpper in på livet?

Google har stenkoll på dig. För att inte tala om Amazon. Eller Facebook. Eller annan valfri jätte som dygnet runt, året runt och år efter år ges tillgång till alla uppkopplade människors historik.
Enligt min bedömning är det inte mycket bättre att dessa företag har tillgång till människors historia än att kinesiska staten är marionettmästare för dem som tillhandahåller infrastrukturen.
En ytterligare sak kan vi vara helt säker på. Den kinesiska staten kommer hitta andra vägar för att tömma den mobila infrastrukturen på nödvändig information!

Oavsett om läsaren är ägare av en mobiltelefon från kinesiska Huawei eller annan tillverkare är det dags att ställa om klockan till vintertid. Ett friskhetstecken är att EU i all sin nåd beslutat att medlemsländerna från 2021 själv får besluta om tiden. Vi på golvet tackar de höga herrarna och damerna för det visa beslutet.

Kanske är det absolut sista gången vi ställer tillbaka klockorna 1 timme? Eller kommer vår regering och dess vasallpartier att lyckas krångla till den frågan också?
Nästa år vid denna tid kanske vi har en ny regeringskris under uppsegling med en i media pressad statsminister som anser situationen ”oacceptabel”?

Vi som befinner oss på golvet härdar tills vidare ut medan oron över sakernas tillstånd sakta sprider sig i folklagren. Vi konstaterar att regeringen tar mer än den ger.
Att man bannat kinesisk infrastruktur är inte nog. Regeringen borde ta konsekvenserna av sin utbredda inkompetens och handlingsförlamning på större allvar och avgå omedelbart!