Argumentation för kärnkraft

Argumentation för kärnkraft 1

Fy för kärnkraft, det vägrar vi gröna acceptera, det räcker med det överflöd av grön energi som solen bjuder på alldeles gratis!

Så kol förbjöds, med undantag för Polen som vägrade gå med på att implementera alla dumheter samtidigt. Kärnkraften stoppades i Tyskland och delvis i Frankrike. Sverige hängde på, lite osäker hur det blev i alla länder. Finland bestämde att kärnkraft kan vara bra även om det kostar.

Under tiden har alla klimathotsskeptiker unisont hävdat att sol och vind inte räcker till för alla behov och inte för alla lägen. När det inte blåser om natten, då är det kol, olja, gas eller kärnkraft som gäller för dem som inte har vattenkraft. Enkel matematik.

Kärnkraftskramarna har envis hävdat att kärnkraft är grön energi, för den släpper ut väldigt lite CO2, i paritet med vattenkraft. EUs gröna har på slutet kommit på att vattenkraft nog egentligen inte heller är en grön energiform, för  ianspråktagna vattendrag blir permanent ändrade till en annan stadigvarande status som inte är arkaisk.

I det läget röstade delar av EU-parlamentet igenom en beställning av en rapport om kärnkraft. Nu har den kommit (PDF) och slutsatsen är att EU behöver mycket mer kärnkraft, av klimatskäl! Falsk grundpremiss, men korrekt om man som de gröna utesluter alla andra energiformer.

Man kan säga att med denna rapport tvingas de gröna till slut välja vilket energislag de anser minst skadligt. Jag är inte säker på att deras slutsatser kommer att bestämmas av logik, fakta, rationalitet och ärlighet.

En Kalifornienbaserad lobbygrupp som kallar sig Environmental Progress har fått WHO med sig för att kräva mer kärnkraft. För hälsans skull.
I Sverige gör fack och storföretag gemensam front till kärnkraftens fromma. Det gäller både skrämselargumenten och beskrivning av en ljus framtid.

Mina läsare vet att jag förordar neutral behandling av alla energislag. Inga subventioner, inga straffskatter. Gärna privat ägt och finansierat. Kan kärnkraft ta plats på marknaden på de villkoren må den få göra det. Men jag ser lika gärna att kol tar den marknadsplatsen. Då får vi på köpet ett nyttigt tillskott av CO2 till atmosfären.

Att huvuddelen av den effekt man tillför måste komma från källor som vi kan kontrollera är nog de flesta införstådda med. Andelen vindkraft kan därför inte tillåtas bli för stor. Frekvensen i våra elnät ska hållas vid 50 Hz. Blir belastningen för stor för de genererande kraftkällorna sjunker frekvensen. Vid för stor belastning hamnar frekvensen utanför parametrarna och strömmen bryts. I värsta fall kollapsar systemet. Här kan man följa hur frekvensen ligger till och därigenom få ett mått på hur stabil tillförseln är.

Det paradoxala kan inträffa att den politiska miljörörelsen, som startade med kärnvapenmotståndet, bytte kurs till kärnkraftsmotståndet för att sedan bli kol- och oljefientligt, i slutänden tvingas välja mellan kärnkraft och olja/kol. För att deras gratis gröna alternativ inte fungerar. De kommer då att välja kärnkraft och cirkeln är sluten.

På nätet finns flera snyggt förpackade argument för mer kärnkraft, med den falska motiveringen att det är för klimatets skull.