Se Verklighetens El

Se Verklighetens El 1

Dagens gästskribent är Bernd Stymer.

Svenska regeringen har utan stöd av majoriteten beslutat att tvinga på befolkningen en omställning av hela samhället av den enda anledningen att mänskligt utsläpp av livets gas CO₂ påstås skapa en klimatkatastrof. Ingen annan anledning för omställningen har någonsin angetts, trots att vetenskapligt genomförda experiment som bevis för påståendet saknas.

Svenska regeringen tvingar befolkningen med hänvisning till att politiker från alla FN:s stater, där de flesta är odemokratiska skurkstater, stöder påståenden om CO₂ bara för att få del av de miljarder dollar i bidrag som de rika staterna lovat till en s.k. klimatfond.

Omställningen har redan lett till att svensk el, som är en nödvändig grund för hela samhället, saknas sedan regeringen beordrat stängning av den säkra och helt CO₂-utsläppsfria kärnkraften. I nuvarande kalla vinterväder har därför elbristen lett till att det oljeeldade Karlshamnverket har startats och till import av el från kolkraftverk i Polen, Tyskland, Danmark.  Så ser verkligheten ut enligt Svenska Kraftnäts Kontrollrummet. Där kan vem som helst kontrollera fakta som uppgraderas var 15 minut.

Där visas klart och tydligt att vindkraften inte kan ge en elproduktion för hela befolkningen som i varje sekund kräver att elen har kvaliteten 50 Hz ± 0,1 Hz när det är kallt och det blåser för lite. Om avvikelsen är större och el uteblir några sekunder slås många av Sveriges datorer ut och därmed stora delar av samhället. Viktiga samhällsfunktioner kan då sluta att fungera. Människor kommer då att dödas. Sveriges energiminister symboliserar det farliga hotet om elbrist, när han inte vet bättre än att fara med osanning i SVT 30 minuter 10.2.2021.

Där påstod han att när vi hade 11 kärnkraftverk, importerade vi massor med kol-el från Polen – vilket är en häpnadsväckande osanning därför att den är så lätt att kontrollera.
När reportern frågade om varför kärnkraften stängs svarade ministern vi har också stängt några vindkraftverk utan att ni frågat om det i programmet 30 minuter. Då borde en påläst reporter frågat – vilka vi? Har ministern egna verk? Staten har bara verk via sitt företag Vattenfall. Har de stängt verk? Varför då? Har naturen återställts efter nedmonteringen så som lagen kräver?

Men programledaren ställer inga följdfrågor och ger därmed ministerns osanningar sanningens prägel.

Programledaren borde enkelt ha studerat fakta i förväg.  Sedan senaste stängningen av ett kärnkraftverk, och sedan kylan kom, har Sveriges elproduktion inte räckt till en enda dag utan import av kol-el från kontinenten trots att det blåser bra. Och sedan ställt frågan till ministern hur det är tänkt att få el efter 2040 när alla kärnkraftverk har stängts och all el skall komma från vindkraftverk bara ibland när det blåser.

Här visas med all tydlighet att det krävs en offentlig debatt i frågan hur Sverige skall klara eltillgången i framtiden.

Att den inte klaras just nu är uppenbart.