Att assimileras

Att assimileras 1

Jag var nyligen involverad i en liten diskussion där jag fick frågan om jag kan definiera vad det innebär att vara assimilerad och efter lite eftertanke så blev mitt svar helt enkelt nej, det är odefinierbart.

Att vara svensk handlar inte om att sjungit små grodorna, läsa Heidenstams samlade verk eller kunna rabbla upp alla monarker. Svenskhet är mer likt att vara en balettdansös eller pianist. Om du ansöker om inträde till en prestigefull balett- eller musikakademi så finns det givetvis formella minimikrav som ska uppfyllas, krav som kan sättas i pränt på papper, men i slutändan så sker dock något mycket viktigare vilket är att du måste demonstrera din förmåga. Du måste visa att du kan dansa eller spela och det är en skicklighet som ej kan definieras eller kvantifieras på något annat sätt än att den måste upplevas och först när en erfaren examinator skärskådat upplevelsen så kan han säga om det är bra eller ej. Examinatorns godtycke är den enda möjliga urskiljningen som är värd något.

Detta grämer förstås alla fariséeiska autister1 eftersom de så desperat vill kunna bryta ned saker till sina beståndsdelar och analysera dem bit för bit. Att dansa balett på ett begåvat sätt, eller att vara svensk, är dock en helhet som ej kan dissekera utan att förstöras. Inget formellt test i världen kan ge svar på frågan utan det kan blott andra göra som har en egen erfarenhet som de kan luta sig mot. Allt viktigt är precis det som inte kan definieras men som alla känner igen när de ser det.

När det gäller att uppvisa assimilering vid en medborgarskapsprövning så är det formella med andra ord just precis formalia, en grov urskiljning för att avgöra vilka som bör få en fot in genom dörren. Väl inne i rummet så måste dock handläggarens godtyckliga bedömning vara styrande2 och inte bara handläggarens, andra svenskar måste känna sig tillräckligt trygg och bekväm med den potentiella medborgaren för att vara villiga att sponsra honom. Så ska medborgarskapsprövningar gå till i en sund värld. Att vara svensk är något mycket komplexare än att spela i en symfoniorkester och kan ej dummas ner till en frågeformulär.

Svenskhet är kort och gott en magkänsla som infinner sig hos andra svenskar när de interagerar med varandra. Du är bara svensk om andra svenskar accepterar dig som svensk, alla andra försök till definition är idel gallimatias.

Att assimileras till den graden sker naturligtvis inte över en natt. Det handlar om årtionden, eller kanske generationer, under vilken man aktivt deltagit i majoritetskulturens förehavanden. En islamist kan med lätthet finta ett formellt test och sedan skamlöst fortsätta propagera för jihad men han kan knappast lura flertalets intuition.


  1. McGilchrist har skrivit om att det är ett av autismens kännetecken att autister har svårt att se helheten och vill bryta ned saker i detaljer även om det nedbrytandet förstör helheten som de försöker begripa. Detta kommer sig av en dominant vänster hjärnhalva. Modern legalism och naturvetenskap är praktexempel på denna missriktade strävan vilket kommit att dominera vårt samhälle.
  2. Schweizarna begriper detta vilket de ypperligt demonstrerat